Seurakunta onnistui viime vuoden säästötavoitteessaan

Uutiset

Talous pidetään tasapainossa kuluja karsimalla.
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan talouskuuri sai suuntaa kirkkoneuvoston vuonna 2013 hyväksymistä henkilöstöstrategisista linjauksista. Vuoden 2014 tilinpäätöskertomuksen valossa neuvoston linjaukset ovat purreet toivotulla tavalla. Seurakunnan henkilöstökulut laskivat vuodesta 2013 reilulla 416 000 eurolla ja kaikkinensa toimintakuluissa säästettiin edelliseen vuoteen nähden reilut 600 000 euroa. Käyttötalouden kulujen lasku näkyy puolestaan 1,5 miljoonan euron vuosikatteesta, joka parani edellisvuodesta merkittävästi.
– Kulujen leikkaamisen tarve on tiedostettu jo vuosia sitten. Yhteisten päätösten linjakas toteuttaminen näkyy nyt konkreettisina tuloksina, iloitsee tuomiokirkkoseurakunnan talouspäällikkö Tiina Snicker ja arvelee, että myös satunnaiset tuotot sekä toimintatapojen yhtenäistäminen rakennemuutoksen jälkeen ovat vaikuttaneet kulujen pienentymiseen.

Tasapainoinen taloudenhoito ei tarkoita perustyöstä tinkimistä. Tuomiokirkkoseurakunta on varannut kuluvan vuoden seurakuntatyöhön noin 5,7 miljoonaa euroa, joista esimerkiksi lapsi- ja nuorisotyöhön ohjataan yli kaksi miljoonaa euroa.
Säästöihin pyritään jatkossakin kiinnittämällä huomiota investointeihin ja karsimalla kiinteistötoimen kuluja. Myös henkilöstösuunnittelua on jatkettava. Snickerin mukaan tärkeää on myös tilanteisiin varautuminen etukäteen, sillä yhden tai kahden vuoden hyvä tulos ei tuo tasapainoa ilman jatkuvia toimenpiteitä.
– On katsottava pitkälle tulevaisuuteen ja pyrittävä tekemään asioita entistä fiksummin.
Seurakuntatalouden sopeutusohjelmaa jatketaan edelleen neuvoston sopimin suuntaviivoin. Kirkkoneuvosto käsitteli vuoden 2014 tilinpäätöskertomusta kokouksessaan tiistaina.

Lukuja (suluissa vuoden 2013 vastaava luku):
Toimintatuotot: noin 2 milj. euroa (2,1 milj.)
Toimintakulut: noin 10,6 milj. euroa (11,3 milj. euroa)
Toimintakate: noin 8,6 milj. euroa (9,2 milj. euroa)
Vuosikate: noin 1,5 milj. euroa (960 000 euroa)
Investoinnit (Harjun varikon rakentaminen, As Oy Kirkonhovin yhtiölainan takaisinmaksu, Kirkonmäen seurakuntakodin kellarikerroksen saneeraus jne.): 2,8 milj. euroa