KulttuuriKannustimen haku starttaa 1.1.2016

Uutiset

Mikkelin kaupungin kulttuuripalveluiden KulttuuriKannustin -avustuksen hakuaika alkaa 1.1.2016. KulttuuriKannustimella etsitään tuoreita ideoita, uudenlaisia toimintatapoja tai kohteita, jotka kaipaavat kehittämistä. Tarkoituksena on edistää kaupungissa monipuolisia kulttuuriympäristöjä, pyrkiä luomaan uudenlaista otetta kulttuuriin ja taiteeseen sekä tarjota entistä monipuolisempia kulttuurimahdollisuuksia.

KulttuuriKannustimen määritelmä on tarkoituksella löyhä. Kannustimella haetaan yllätyksellisyyttä, kekseliäisyyttä ja innovatiivisuutta. Uuden luominen ja rohkea, kokeileva katsontatapa taiteeseen ja kulttuuriin ovat Kannustimen avainasioita. Myös mikkeliläisyys on keskiössä, sillä avustuksen hakijoiden tulee olla mikkeliläisiä, jonka lisäksi idea täytyy toteuttaa Mikkelissä. KulttuuriKannustin jalkauttaa kaupungin strategiaa käytännön tasolle, sillä ehdotettavan idean on jollain tapaa nojattava kaupungin ja sivistystoimen strategiaan. Hakijana Kannustimessa voivat olla niin yksittäiset henkilöt, vapaamuotoiset ryhmät kuin rekisteröidyt yhdistyksetkin. Kannustinta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella.

KulttuuriKannustimen saajan ja kannustimen suuruuden ratkaisee saapuneiden hakemusten perusteella kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta. Lautakunta voi myös halutessaan jättää KulttuuriKannustimen jakamatta.

Kulttuurikannustimen hakuaika jatkuu aina tammikuun loppuun 31.1. asti.

Lisätietoja:
Susanna Latvala,
kulttuurituottaja
susanna.latvala(at)mikkeli.fi
050 311 7204