Koulu puretaan, tilalle uusi rakennus – Anttola-talosta tiloja koulun käyttöön

Uutiset

Mikkelin kaupungin teknisen lautakunnan talousarvioesityksessä on varattu 300 000 euron budjetti Anttolan yhtenäiskoulua koskeviin toimenpiteisiin. Summalla on tarkoitus purkaa nykyinen koulu, hyödyntää Anttola-talosta nykyistä laajemmin tiloja ja hankkia kouluun koulunkäynnissä välttämätöntä irtaimistoa. Puretun osan tilalle rakennetaan uudisosa, jonka kustannuksista vastaa ulkopuolinen investoija. Sivistystoimen kontolle jäisivät jatkossa vain kiinteistön käytöstä aiheutuvat kulut. Anttolan koulun liikuntasalin korjaus siirretään vuosi eteenpäin, siihen asti toiminnassa käytetään muita taajamassa olevia tiloja. Liikuntasalin korjaukseen on varattu 1 000 000 euron määräraha vuodelle 2018.

Ulkopuolisen investoijan käyttäminen on poikkeuksellinen menettely. Tähän mennessä koulun korjaamiseen on käytetty julkisia varoja jo miljoonittain, joten uusien toimintamallien käyttöönotto on paikallaan. Uusi koulu on monelle toiveiden täyttymys, sillä sisäilmaoireita on ilmennyt nyt myös väistötiloina käytettävissä parakeissa.

Uusi koulurakennus on nykyistä pienempi, yksikerroksinen kiinteistö. Laskelmien mukaan oppilasmäärät tulevat pienenemään, eikä tarvetta nykyisen kokoiselle koululle ole.

Tekninen lautakunta arvioi hankkeen ja talousarvion. Mikäli linjaus hyväksytään, saadaan Anttolaan ensimmäinen ulkopuolisen investoijan rakentama koulukiinteistö Mikkelissä.

Mikkelin kaupungin tilakeskuksen kiinteitöstöjohtaja Jarkko Hyttinen huomauttaa, että asiasta ei ole mitään päätöksiä olemassa. -Kaupungin tekninen toimi ja sivistystoimi ovat yhteistyössä kartoittaneet eri mahdollisuuksia Anttolan koulun tilanteeseen. Kaupungin talous ei mahdollista omana investointina tehtävää ratkaisua, joten vaihtoehdoksi on mietitty tilojen vuokraamista ulkopuoliselta toimijalta. Tulevassa ratkaisussa tärkeintä on huomioida muuntojousto, jotta tilat voidaan mitoittaa tulevaisuudessa kulloisenkin oppilasmäärän mukaan, sanoo Hyttinen.

Hyttisen mukaan selvitystyössä on lisäksi otettu esiin Anttolatalon käyttöasteen lisääminen koulukäytössä. Tämä ratkaisu vaatisi kuitenkin nykyisten vuokrasopimusten irtisanomista, mikäli tiloja haluttaisiin koulun käyttöön suuremmassa mittakaavassa.
Mikäli koulun käyttöön hankintaan uudet tilat, ovat nykyisen koulurakennuksen tilat tarpeettomat. Kaupungilla ei ole niille käyttöä omassa toiminnassa, joten looginen vaihtoehto on purkaa ne pois. Teknisen käsityön tilat on korjattu kesällä 2016 ja työn viimeinenkin vaihe saadaan päätökseen syyslomaviikolla, joten teknisenkäsityön osalta tilat ovat kunnossa. Eli esitykset asioista on tehty ja päätökset niistä syntyvät talousarviovalmistelun yhteydessä loppuvuodesta 2016, sanoo Hyttinen