Etelä-Savon järvien jäät ovat ajankohdan keskiarvoa hieman heikompia

Uutiset

Etelä-Savon ELY-keskus mittasi jäiden paksuutta 10.2.2015 muutamalla järvellä maakunnan etelä- ja länsipuolella. Mittaukset tehtiin noin 100 metrin päässä rannasta.
Mittauskohteissa kokonaisjäänpaksuus vaihteli 30-37 cm:n välillä. Kokonaisjäänpaksuuden keskiarvo mittaushetkellä oli 33 cm. Jää oli paksuuntunut muutaman senttimetrin edellisestä 22.1. tehdystä mittauksesta.

Jää muodostui pääosin teräsjäästä. Heikompaa kohvajäätä oli 7-9 cm erityisesti Pyhävedellä ja Peruvedellä. Pyhävedellä jääkerrosten välissä oli vettä. Mittauspaikoilla oli monin paikoin vettä myös jään päällä. Lumikerroksen paksuus vaihteli mittauspaikasta riippuen 7-25 cm. Paikoitellen ylimmäinen kohvajääkerros saattaa pettää jalkaisin liikkuvaa.

Valtakunnallisilta jäähavaintopaikoilla mittauksia on tehty 10.2. Haukivuoren Kyyvedellä, jossa jäänpaksuus oli 33 cm. Keskimäärin helmikuussa kokonaisjäänpaksuus on siellä noin 10 cm suurempi.

Vastaa