• maikki-paananen_AS_2018-03.jpg
    Aluejohtokunnan puheenjohtaja Maija-Liisa Paananen avasi tilaisuuden.

Anttola eläväksi -seminaarissa pohdittiin kylän tilaa

Uutiset

Anttola eläväksi -seminaari järjestettiin lauantaina 24.3. Anttolanhovissa. Aluejohtokunnan järjestämän tilaisuuden tavoitteena oli pohtia yhdessä Anttolan nykytilannetta ja keinoja kylän elävöittämiseksi. Tilaisuudessa oli läsnä yhteensä n. 45 henkilöä. Mikkelin kaupungin edustajia tai anttolalaisia valtuutettuja ei osallistunut tilaisuuteen.

Suomenniemen aluejohtokunnan puheenjohtaja Antti Pakarinen kertoi olevansa harmissaan siitä, ettei aluejohtokuntien tärkeyttä nähdä virkamiestasolla. Hänen mukaansa tilanne ei ole toivoton, mutta nykyisen osallisuuskoordinaattorin osa-aikaisen työpanoksen sijaan aluejohtokunnat tarvitsisivat vähintään yhden kokopäiväisen työntekijän avukseen. Sekään ei välttämättä riitä.
”Yksi ihminen ei ehdi joka paikkaan, jo maantieteellisistä syistä. Alueet ovat erillään. Vaikka yhteneväisyyksiäkin on, ovat eri alueiden vahvuudet ja kehittämiskohteet erilaisia. Kunnissa oli aikoinaan koko virkamiesorganisaatio, nyt ei ole edes yhtä työntekijää”, hän summaa. Syyksi hän arvioi nimenomaan sen, ettei kyliä arvosteta riittävästi.

Anttolalainen kouluikäisten lasten äiti Heidi Kauppinen piti kouluasioita koskevan puheenvuoron. Hän kertoi, että koululla kamppaillaan nyt riittävän suuren liikuntasalin puolesta. Liikuntasali rakennetaan kaupungin omana investointina uuden koulun yhteyteen. Heidi arvelee, että terve koulu voisi olla vetovoimatekijä, joka houkuttelisi lapsiperheitä Anttolaan.
”Onko meillä kohta Mikkelin ainut sisäilmaltaan puhdas koulu?”, hän pohti.

Anttolan yrittäjiä edustanut Taina Korhonen muistutti kuulijoita siitä, että paikallisia palveluita tulisi käyttää, jos niiden haluaa säilyvän.
”Pitäisikö meidän avata silmät sille, mitä meillä on? Nyt on keskitytty siihen, mitä meiltä on viety. Anttola Satamasi Saimaalla -verkkosivulla on listattu 89 yritystä”, hän muistutti luetellen pitkän listan eri alojen yrittäjiä ja palveluntarjoajia. Hänen mukaansa yrittäjien kannattaisi lyöttäytyä yhteen markkinoinnissa ja kasvun tavoittelussa.

Yleisön kommenteissa todettiin mm., että ideoiden toteuttamiseen tarvittaisiin kyläpäällikkö, joka koordinoisi asioita ja toisi toimijoita yhteen. Lisäksi toivottiin, että Anttolanhovi kehittelisi yhteistyömuotoja paikallisten toimijoiden ja asukkaiden kanssa.