Vapaan kansalaistoiminnan puolesta toimiva pitäjälehti

Kirjoitukset aiheesta

yhtenäiskoulu

Uuden koulun suunnittelu etenee

Uutiset
  • koulun-tontti-2.jpg

Anttolan koulu ja liikuntasali purettiin kesällä.
”Uuden koulun suunnittelu etenee”, kertoo Mikkelin tilahallinnon Jarkko Hyttinen.
”Suunnittelutyöryhmä on kartoittanut tilatarpeita ja Anttola-talon hyödyntämismahdollisuuksia, jotta tiedämme tarvittavien uusien tilojen määrän.”
Aiempi suunnitelma tilojen vuokraamisesta ulkopuoliselta toteuttajalta on voimassa. Kilpailutus tehdään kokonaisvastuurakentamisperiaatteella: tarjouspyynnössä annetaan vähimmäisvaatimukset tiloille sekä asemakuva, johon on määritetty käytettävissä oleva alue.
”Tilojen toimittaja suunnittelee tilat ja materiaalit sekä vastaa hankkeen toteuttamisesta. Rakennuksen tulee olla muuntojoustava niin, että tilaelementtejä voidaan joko lisätä tai poistaa oppilasennusteen muuttuessa pitkällä aikavälillä.”

Koulun toteuttajalle annetaan vapaat kädet:
”Koulun rakennustapaa ei tulla rajoittamaan, eli tarjoaja voi itse miettiä kustannustehokkaan ratkaisun tilojen toteuttamiselle. Todennäköisesti muuntojoustavuus saadaan aikaiseksi valmiilla tilaelementeillä.” Monet kuntalaiset sen sijaan toivovat, että uusi koulu olisi puurakenteinen. Anttolalainen Mika Kuha on tehnyt asiasta kuntalaisaloitteen, joka luovutetaan kunnalle marraskuun alussa.

ANTTOLA-TALOA HYÖDYNNETÄÄN JATKOSSAKIN

Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2017 talousarvion käsittelyn yhteydessä, että Anttola-taloa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan koulukäytössä.
”Koulun suunnittelutyöryhmä työstää tätä selvitystä niin, että kokonaisuudesta saadaan toimiva ja turvallinen ratkaisu. Anttola-talolla toimii jo tällä hetkellä ruokala, kotitalouden opetus sekä kuvaamataidon ja tekstiilikäsityön opetus. Nämä toiminnot tulevat sijaitsemaan kiinteistössä jatkossakin”, Jarkko Hyttinen kertoo. Hän arvioi, että uusi koulu voisi valmistua optimistisella aikataululla vuoden 2018 lopulla.
”Aikataulu tarkentuu kuitenkin vasta, kun lopullinen tilamäärä on tiedossa ja hankinta saadaan kilpailutukseen.”

Anttola-talon tiloja on ollut myös Essoten käytössä, mutta Essote on irtisanonut vuokrasopimuksensa. Essoten ylilääkäri Hans Gärdströmin mukaan terveyspalvelut jatkuvat Anttolassa entiseen tapaan.
”Meidän puolelta ei muutosta ole tapahtumassa terveyspalveluiden vastaanottopuolelta”, hän sanoo ja kertoo, että suunnitelmat vastaanottotoiminnan siirtymisestä palvelukeskuksen tiloihin vuoden 2018 alussa ovat edelleen voimassa.

Mene Ylös