Vapaan kansalaistoiminnan puolesta toimiva pitäjälehti

Kirjoitukset aiheesta

sdp

Anttolalaisten kuntavaaliehdokkaiden näkemyksiä: SDP

Uutiset

Anttolalaisilta ehdokkailta kysyttiin seuraavat kysymykset:
-Mitkä ovat tärkeimmät vaaliteemasi?
-Mitä asioita Anttolassa pitäisi mielestäsi viedä eteenpäin? Entä koko Mikkelissä?

Anttolaan on tässä luettu mukaan myös Väänälä, joka sijaitsee Anttolan välittömässä läheisyydessä ja kuuluu Anttolan yhtenäiskoulun oppilasalueeseen.

Tässä SDP:n ehdokkaiden vastaukset. Lue myös keskustan, kokoomuksen ja perussuomalaisten ehdokkaiden vastaukset.

PAAVO BARCK

Paavo Barck

”Vaaliteemani on: Rakentavaa yhteistyötä yli puoluerajojen.
Anttolassa pitäisi kehittää joukkoliikennettä lisäämällä vuoroja. Yhtenäiskoulu on saatava kuntoon. Luontomatkailua tulee kehittää ja hyödyntää sen suomia mahdollisuuksia entistä paremmin.
Mikkelissä pitäisi viedä eteenpäin Satamalahden ja vanhan portinalueen markkinointia ja hakea ponnekkaasti yhteistyökumppaneita. Maankäyttöä ja kaavoitusta on kehitettävä. Kaupungissa kannattaa panostaa erityisesti matkailuun ja koulutukseen.”

TAPANI KORHONEN

”Nykyinen palvelutaso on pyrittävä säilyttämään ja siihen tarvittavien tilojen on oltava riittävät. Tarvitaan ikärakenteen mukaisia palveluita.
Lotjasaaren puhdistamo on suljettava ja siirtoviemäri rakennettava Metsä-Sairilan puhdistamolle sen valmistuttua vuonna 2020. Kaavoitus tulisi laittaa kuntoon, mm. rantarakennuspaikkoja on tarkastettava.
Enemmän mahdollistavaa kuin poissulkevaa politiikkaa: asiat ja tarpeet tavallinen kuntalainen etusijalla eteenpäin.
Anttolassa kehitettäviä asioita ovat siirtoviemäri, kaavoitus, palvelut ja riittävät tilat toiminnoille, yleisen viihtyvyyden ja siisteyden edistäminen sekä kevyen liikenteen väylän suunnittelu Anttolan ja Mikkelin välille. Koulutilat on laitettava kuntoon ja niiden on lopultakin oltava terveelliset käyttäjille.
Mikkelissä pitäisi kehittää tulevaisuuden hankkeita, kuten sinisen biotalouden osaamiskeskusta (valtuustoaloite 23.1., ks. mipu.fi). Tuloja on lisättävä ja menot on pidettävä kurissa. Tulevaisuuden vientimarkkinat tukevat myös kaupungin palveluita.”

TEEMU LAAMANEN

”1. Koulut ja kiinteistöt kuntoon
2. Lisää kohtuuhintaista vuokra-asumista
3. Kaupungin velkaantuminen pysäytettävä.

Lääkäripalvelujen jatkuvuus tulee taata jatkossakin Anttolassa. Koulunkäynnin edellytykset on turvattava Anttolassa myös tulevaisuudessa. Mikkelin keskusta-alueelle pitäisi saada enemmän maksuttomia pysäköintipaikkoja. Näin asiointia pienissä kivijalkakaupoissa voitaisiin vauhdittaa.”

REIJO HÄMÄLÄINEN

”Erityistä tukea tarvitsevat lapset, nuoret ja aikuiset ovat lähellä sydäntäni. Palkkatöissä olen nuorisopsykiatrialla mielenterveyshoitajana ja neuropsykiatrisena valmentajana. Yhdistystoiminnassa olen Etelä-Savon ADA ry:n puheenjohtaja. Haluan olla kehittämässä tasa-arvoisia ja inhimillisiä terveyttä ja hyvinvointia edistäviä palveluja yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kotitilallani Haukkamäen hevostilalla on myös kaikessa toiminnassa vahvasti esillä eläinten terapeuttinen merkitys.
Anttolassa pitää ehdottomasti vähintään säilyttää nykyinen palveluverkosto, mieluummin kehittää kaikkia asukkaita silmällä pitäen. Kesäisin Anttola on melko vireä paljolti kesäasukkaiden ja matkailijoiden ansiosta, muitten vuodenaikojen mahdollisuuksia tulisi ehdottomasti hyödyntää paremmin. Suurta teollisuutta tänne tuskin tulee, mutta matkailun ja hyvinvointipalvelujen saralla olisi mahdollisuuksia yhteistyön tiivistämisen myötä. Luonnollisesti kaikkinainen maaseudun elinmahdollisuuksien ylläpitäminen on tärkeää.
Mikkelin seutukunnalle olisi ensiarvoisen tärkeää saada lisää työllisyyttä. Mikkeli on vireä koulukaupunki ja olisi monella tapaa hyödyllistä saada nuoriso pysymään paikkakunnalla, kehittämään aluetta entistä paremmaksi paikaksi elää. Monipuolisia kulttuuri- ja liikuntamahdollisuuksia meillä on myös, tulisi kuitenkin entistä paremmin kyetä ottamaan huomioon kaikkien tarpeet, myös niitten jotka eivät sitä itse ilmaistuksi saa. Jokainen meistä kaipaa arvostusta ja onnistumisen kokemuksia. Tulee kyetä takaamaan kaikille kasvun ja kehityksen edellytykset, tarvitsemme kaikkien yhteistyötä ja toisistamme huolenpitoa vauvasta vaariin; kotona, päivähoidossa, koulussa, työelämässä, vapaalla…”

Mene Ylös