Vapaan kansalaistoiminnan puolesta toimiva pitäjälehti

Kirjoitukset aiheesta

perussuomalaiset

Anttolalaisten kuntavaaliehdokkaiden näkemyksiä: PERUSSUOMALAISET

Uutiset

Anttolalaisilta ehdokkailta kysyttiin seuraavat kysymykset:
-Mitkä ovat tärkeimmät vaaliteemasi?
-Mitä asioita Anttolassa pitäisi mielestäsi viedä eteenpäin? Entä koko Mikkelissä?

Anttolaan on tässä luettu mukaan myös Väänälä, joka sijaitsee Anttolan välittömässä läheisyydessä ja kuuluu Anttolan yhtenäiskoulun oppilasalueeseen.

Tässä perussuomalaisten ehdokkaiden vastaukset. Lue myös SDP:n, kokoomuksen ja keskustan ehdokkaiden vastaukset.

JAAKKO KORHONEN

”Mikkelin talous on tasapainotettava ilman merkittäviä veronkorotuksia. Peruspalvelut on säilytettävä koko Mikkelin alueella ja ennaltaehkäiseviä palveluja lisättävä, jotta sairastavuutta saadaan vähennettyä ja vanhusten kotihoidon laatua parannettua. Työttömyyttä on saatava vähennettyä oppisopimuskoulutuksen ja työharjoittelujen ja -kokeilujen kautta, kaupungin tulee myös olla asiassa aktiivinen.
Peruskoulun ja kirjaston palvelut turvattava mm. Anttolassa. Anttolaan tulee rakentaa riittävän kokoinen yhtenäiskoulu. Sisäilmaongelmainen liikuntahalli tulee purkaa ja tilalle rakentaa uusi. Terveyskeskuspalvelut Anttola-talolla tulee olla saatavissa vähintään nykyisessä laajuudessa. Anttolan aluejohtokunnan tulee terävöittää toimintaansa ja pureutua jatkossa alueen elinvoimatekijöihin sekä monipuolisiin, asumisen laatua edistäviin palveluihin.”

RAIMO HEINÄNEN

”Mikkelin talous on saatettava tasapainoon ilman merkittäviä veronkorotuksia ja velan kasvu taitettava laskuun puolittuvassa kuntataloudessa. Hallintohenkilöstön määrää vähentämällä sekä digitaalisten palvelujen määrää lisäämällä. Henkilöstön johtamis- ja ohjaamistapojen parannuksilla sekä terveen työympäristön saattamisella henkilöstölle käyttöön, saadaan suuri sairaspoissaolojen määrä laskuun. Kustannussäästö on miljoonia euroja.

Lakisääteiset peruspalvelut säilytettävä koko Mikkelin alueella ja ennaltaehkäiseviä palveluja lisättävä asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin sekä vanhusten kotona asumisen turvaamiseksi. On turvattava kaavoituksen ja elinkeinopalvelujen ohjauksella ja tuella perustettavien ja toimivien yritysten toiminta ja kasvumahdollisuudet. Maakunnan strategian mukaisia metsä-, vesi- ja ruoka-alojen yritystoiminnan edellytyksiä ja verkostoitumista tulee edistää koko Saimaan alueella. Vapaa-ajan asukkaiden ja matkailijoiden palveluja tulee lisätä sekä Anttolan palvelujen että sataman antamien mahdollisuuksien osalta.

Haluan että Graniittitalo säilyy Mikkelin omistuksessa kulttuurin ja mikkeliläisten käytössä. Ehdotuksestani teknisessä jaoksessa äänestettiin, ehdotukseni voitti ja graniittitalo säilyi ainakin toistaiseksi mikkeliläisillä.
Tekemäni ehdotuksen pohjalta Soinin päätöksellä Mikkeli – Juva tien rakentamiseen osallistumiseen tullee alueellisilla yrityksillä olla edellytykset osallistua urakoiden, pilkkomisen ja yritysten yhteistyön kautta. Tulen ajamaan sitä maakunnan yhtesityöryhmän kautta.
Olen ollut ajamassa jo 10 vuotta lähi- ja luomuruuan myynti- ja markkinointiyksikön rakentamista Mikkeliin 5-tien tuntumaan Kenkäveron risteysalueelle. Yksikkö takaisi alueellisen tuotannon- ja myynnin jalostuksen lisäämisen joka vastaavasti tukisi maaseudun hyvinvointia ja työpaikkoja.
Oikoradan saattaminen Lahdesta – Mikkeliin matka-aika reillut puolitoista tuntia jolloin MIkkeli olisi pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueella ja kehitysmahdollisuudet mittavat myös vapaa-ajan asuntojen käyttäjien taholta.

Olen esittänyt ja kannatan kahden asuinkunnan mallia, jolloin osa verosta maksettaisiin vapaa-ajan kuntaan. Sillä taattaisiin maaseudun kehitys erityisesti Mikkelissä, jossa on paljon vapaa-ajan asuntoja.
Anttolassa tulee uusi yhtenäiskoulu rakentaa riittävän tilavaksi opetuksen käyttöön. Anttola-taloon tulee jatkossakin varata tilat lääkärien vastaanotolle ja kouluterveydenhoidolle ja ne tulee säilyttää. Joukkoliikenne tulee jatkossakin turvata kaupungin tuella. Liikuntahalli tulee myös purkaa ilmaongelmien takia, tilalle tulee rakentaa uusi tarpeen mukainen. Kauppapalvelujen laajentaminen ja monipuolistaminen tulee saattaa päätökseen. Anttolan aluejohtokunnan alueeseen tulee liittää ainakin seuraavat alueet: Väänälä ja Parkkila, mahdollisesti Heinälahti.”

Mene Ylös