Vapaan kansalaistoiminnan puolesta toimiva pitäjälehti

Kirjoitukset aiheesta

kuntavaalit

Kuntavaalien ennakkoäänestys on käynnissä

Uutiset
  • ennakko.jpg

Kunnallisvaalien ennakkoäänestys alkoi Anttolassa heti aamuyhdeksältä äänestyspaikan avauduttua.
Kuvassa vaalivirkailijat Kaija Kolehmainen ja
Eija Parkkinen tarkistavat Anni-Riitta Niemen äänestyspapereita. Raimo
Pulkkinen odottaa taaempana omaa äänestysvuoroaan.

Anttolalaisten kuntavaaliehdokkaiden näkemyksiä: PERUSSUOMALAISET

Uutiset

Anttolalaisilta ehdokkailta kysyttiin seuraavat kysymykset:
-Mitkä ovat tärkeimmät vaaliteemasi?
-Mitä asioita Anttolassa pitäisi mielestäsi viedä eteenpäin? Entä koko Mikkelissä?

Anttolaan on tässä luettu mukaan myös Väänälä, joka sijaitsee Anttolan välittömässä läheisyydessä ja kuuluu Anttolan yhtenäiskoulun oppilasalueeseen.

Tässä perussuomalaisten ehdokkaiden vastaukset. Lue myös SDP:n, kokoomuksen ja keskustan ehdokkaiden vastaukset.

JAAKKO KORHONEN

”Mikkelin talous on tasapainotettava ilman merkittäviä veronkorotuksia. Peruspalvelut on säilytettävä koko Mikkelin alueella ja ennaltaehkäiseviä palveluja lisättävä, jotta sairastavuutta saadaan vähennettyä ja vanhusten kotihoidon laatua parannettua. Työttömyyttä on saatava vähennettyä oppisopimuskoulutuksen ja työharjoittelujen ja -kokeilujen kautta, kaupungin tulee myös olla asiassa aktiivinen.
Peruskoulun ja kirjaston palvelut turvattava mm. Anttolassa. Anttolaan tulee rakentaa riittävän kokoinen yhtenäiskoulu. Sisäilmaongelmainen liikuntahalli tulee purkaa ja tilalle rakentaa uusi. Terveyskeskuspalvelut Anttola-talolla tulee olla saatavissa vähintään nykyisessä laajuudessa. Anttolan aluejohtokunnan tulee terävöittää toimintaansa ja pureutua jatkossa alueen elinvoimatekijöihin sekä monipuolisiin, asumisen laatua edistäviin palveluihin.”

RAIMO HEINÄNEN

”Mikkelin talous on saatettava tasapainoon ilman merkittäviä veronkorotuksia ja velan kasvu taitettava laskuun puolittuvassa kuntataloudessa. Hallintohenkilöstön määrää vähentämällä sekä digitaalisten palvelujen määrää lisäämällä. Henkilöstön johtamis- ja ohjaamistapojen parannuksilla sekä terveen työympäristön saattamisella henkilöstölle käyttöön, saadaan suuri sairaspoissaolojen määrä laskuun. Kustannussäästö on miljoonia euroja.

Lakisääteiset peruspalvelut säilytettävä koko Mikkelin alueella ja ennaltaehkäiseviä palveluja lisättävä asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin sekä vanhusten kotona asumisen turvaamiseksi. On turvattava kaavoituksen ja elinkeinopalvelujen ohjauksella ja tuella perustettavien ja toimivien yritysten toiminta ja kasvumahdollisuudet. Maakunnan strategian mukaisia metsä-, vesi- ja ruoka-alojen yritystoiminnan edellytyksiä ja verkostoitumista tulee edistää koko Saimaan alueella. Vapaa-ajan asukkaiden ja matkailijoiden palveluja tulee lisätä sekä Anttolan palvelujen että sataman antamien mahdollisuuksien osalta.

Haluan että Graniittitalo säilyy Mikkelin omistuksessa kulttuurin ja mikkeliläisten käytössä. Ehdotuksestani teknisessä jaoksessa äänestettiin, ehdotukseni voitti ja graniittitalo säilyi ainakin toistaiseksi mikkeliläisillä.
Tekemäni ehdotuksen pohjalta Soinin päätöksellä Mikkeli – Juva tien rakentamiseen osallistumiseen tullee alueellisilla yrityksillä olla edellytykset osallistua urakoiden, pilkkomisen ja yritysten yhteistyön kautta. Tulen ajamaan sitä maakunnan yhtesityöryhmän kautta.
Olen ollut ajamassa jo 10 vuotta lähi- ja luomuruuan myynti- ja markkinointiyksikön rakentamista Mikkeliin 5-tien tuntumaan Kenkäveron risteysalueelle. Yksikkö takaisi alueellisen tuotannon- ja myynnin jalostuksen lisäämisen joka vastaavasti tukisi maaseudun hyvinvointia ja työpaikkoja.
Oikoradan saattaminen Lahdesta – Mikkeliin matka-aika reillut puolitoista tuntia jolloin MIkkeli olisi pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueella ja kehitysmahdollisuudet mittavat myös vapaa-ajan asuntojen käyttäjien taholta.

Olen esittänyt ja kannatan kahden asuinkunnan mallia, jolloin osa verosta maksettaisiin vapaa-ajan kuntaan. Sillä taattaisiin maaseudun kehitys erityisesti Mikkelissä, jossa on paljon vapaa-ajan asuntoja.
Anttolassa tulee uusi yhtenäiskoulu rakentaa riittävän tilavaksi opetuksen käyttöön. Anttola-taloon tulee jatkossakin varata tilat lääkärien vastaanotolle ja kouluterveydenhoidolle ja ne tulee säilyttää. Joukkoliikenne tulee jatkossakin turvata kaupungin tuella. Liikuntahalli tulee myös purkaa ilmaongelmien takia, tilalle tulee rakentaa uusi tarpeen mukainen. Kauppapalvelujen laajentaminen ja monipuolistaminen tulee saattaa päätökseen. Anttolan aluejohtokunnan alueeseen tulee liittää ainakin seuraavat alueet: Väänälä ja Parkkila, mahdollisesti Heinälahti.”

Anttolalaisten kuntavaaliehdokkaiden näkemyksiä: KOKOOMUS

Uutiset

Anttolalaisilta ehdokkailta kysyttiin seuraavat kysymykset:
-Mitkä ovat tärkeimmät vaaliteemasi?
-Mitä asioita Anttolassa pitäisi mielestäsi viedä eteenpäin? Entä koko Mikkelissä?

Anttolaan on tässä luettu mukaan myös Väänälä, joka sijaitsee Anttolan välittömässä läheisyydessä ja kuuluu Anttolan yhtenäiskoulun oppilasalueeseen.

Tässä kokoomuksen ehdokkaiden vastaukset. Lue myös SDP:n, keskustan ja perussuomalaisten ehdokkaiden vastaukset.

JORMA HARMOINEN

”Anttola tulee säilyttää elinvoimaisena ja saada uusia asukkaita, työpaikkoja ja mahdollisuuksia uusille yrityksille. Jotta pääsisimme tähän tavoitteeseen, tulee Mikkelin säilyttää ja turvata peruspalvelut. Tällä hetkellä tärkein asia on uuden koulun rakentaminen kuitenkin siten, ettei jo olevia palveluita kuten terveys-, hammashoito- ja neuvolapalveluita heikennetä.
Koko Mikkelin alueella tulee pyrkiä siihen, että kaikilla mikkeliläisillä lapsilla on hyvät ja tasa-arvoiset eväät elämään ja jatko-opintoihin hyvässä ja terveessä koulussa. Liikuntahallin suhteen on tarkoin suunniteltava hallin käyttötarpeet ja koko. On laskettava kumpi tulee halvemmaksi, uuden hallin rakentaminen vaiko entisen korjaaminen.
Onhan vanhaa urheiluhallia jo korjattu ainakin kolme kertaa, näillä varoilla olisimme saaneet jo melkein uuden hallin. Anttola tarvitsee myös lähiliikuntapaikan ja se ei ole uusi Saimaan Stadium. Toimivat ja turvalliset lähiliikunta- ja leikkipaikat parantavat erityisesti lasten ja nuorten mahdollisuutta vapaamuotoiseen harrastamiseen.
Anttolan keskusta-alueen rakennuskaava on saatava nopeasti uusiksi, jotta Anttolan kehitys saataisiin eteenpäin. Myös uusia alueita omakotitonteille tarvitaan, koska vapaat tontit ovat melkein rakennuskelvottomia.
Rantayleiskaavaan pitäisi saada mahdollisuus rakennuspaikkojen siirrolle siten, ettei rakennusoikeus vähentyisi eikä lisääntyisi.
Mikkelin kehitystä ei saa pysäyttää, mutta on tarkoin harkittava, ettei
velkaantumisen aste kasva liian suureksi. Koko Mikkeliä on kehitettävä tasapuolisesti, ettei kehitys pysähdy kolmen kilometrin säteelle torista.”

LOTTA LEINONEN

”Tärkeimpiä vaaliteemojani ovat koulutus ja palveluiden takaaminen Anttolassa. Nuorille täytyy taata hyvä opetus terveessä rakennuksessa eivätkä ryhmäkoot saa kasvaa liian suuriksi.
Anttolassa täytyy olla mahdollisuus käyttää peruspalveluja, ja julkista liikennettä Mikkeliin ja takaisin on kehitettävä. Esimerkiksi Waltti ei ole ollut toimiva uudistus meidän matkustajien mielestä.
Anttolan koulu on saatava kuntoon. Sisäilmaongelmia on myös muissa Mikkelin kouluissa ja ne on korjattava. Mikkeliläiset tarvitsevat harrastuksilleen tiloja ja esimerkiksi liikuntapaikkoja, joita pitäisi tarjota seuroille ja yksityisille käyttäjille edullisesti.”

Anttolalaisten kuntavaaliehdokkaiden näkemyksiä: KESKUSTA

Uutiset

Anttolalaisilta ehdokkailta kysyttiin seuraavat kysymykset:
-Mitkä ovat tärkeimmät vaaliteemasi?
-Mitä asioita Anttolassa pitäisi mielestäsi viedä eteenpäin? Entä koko Mikkelissä?

Anttolaan on tässä luettu mukaan myös Väänälä, joka sijaitsee Anttolan välittömässä läheisyydessä ja kuuluu Anttolan yhtenäiskoulun oppilasalueeseen.

Tässä keskustan ehdokkaiden vastaukset. Lue myös SDP:n, kokoomuksen ja perussuomalaisten ehdokkaiden vastaukset.

TAINA HARMOINEN

”Minulle tärkeitä asioita ovat peruspalveluiden saaminen lähipalveluina. Anttolassa tämä tarkoittaa terveyskeskuspalveluiden saatavuutta sekä turvallista ja terveellistä oppimisympäristöä eli uutta koulua liikuntatiloineen. Työn tekeminen on muuttunut ja tulee edelleen muuttumaan. Osaavan työvoiman saanti tulee turvata monipuolisilla koulutusmahdollisuuksilla.
Elinvoimaa pitää edistää niin Anttolassa kuin koko laajassa Mikkelissä. Notkea yritystoimintaa palveleva kaavoitus ja lupamenettely sekä toimiva yritysneuvonta ja -palvelut ovat tässä asiassa avainasemassa. Saimaa-brändin ja siihen liittyvä matkailun kehittämisessä Anttolalla on paljon mahdollisuuksia. Näihin kehittämismahdollisuuksiin pitää vain rohkeasti tarttua.”

AIJA HIMANEN

”Toivoisin, että saisimme ennaltaehkäisyyn ja hyvinvointiin keskittyvän vanhusneuvolaverkoston ikäihmisille.
Perustelen asiaa seuraavasti: lapsille on lastenneuvola, opiskelijoille oppilasterveydenhuolto ja työssä oleville työterveyshuolto, eläkeiän alettua putoamme kaikkien seurantojen ulkopuolelle. Haluan huolenpitoa kaikista kuntalaisista. Ikääntyvät ovat voimavara.
Anttolassa pitää saada kouluolot kuntoon. Toinen tärkeä asia on lähipalvelujen säilyttämiseen tähtäävät ratkaisut.
Koko kaupungin alueella toivon yritysten menestymistä edistäviä toimia, työmahdollisuuksien syntymiseen tähtääviä ratkaisuja ja sitä kautta Mikkelin kaupungin talouden tervehdyttämistä – tavoitteena hyvinvoiva kunta ja hyvinvoivat kuntalaiset kuntakeskuksessa ja taajamissa.”

MATTI KILJUNEN

”Anttolan palveluiden saatavuus on turvattava.
Anttolaan pitää saada terveet koulu- ja liikuntatilat.
Terveyspalveluiden on säilyttävä Anttolassa.”

Anttolalaisten kuntavaaliehdokkaiden näkemyksiä: SDP

Uutiset

Anttolalaisilta ehdokkailta kysyttiin seuraavat kysymykset:
-Mitkä ovat tärkeimmät vaaliteemasi?
-Mitä asioita Anttolassa pitäisi mielestäsi viedä eteenpäin? Entä koko Mikkelissä?

Anttolaan on tässä luettu mukaan myös Väänälä, joka sijaitsee Anttolan välittömässä läheisyydessä ja kuuluu Anttolan yhtenäiskoulun oppilasalueeseen.

Tässä SDP:n ehdokkaiden vastaukset. Lue myös keskustan, kokoomuksen ja perussuomalaisten ehdokkaiden vastaukset.

PAAVO BARCK

Paavo Barck

”Vaaliteemani on: Rakentavaa yhteistyötä yli puoluerajojen.
Anttolassa pitäisi kehittää joukkoliikennettä lisäämällä vuoroja. Yhtenäiskoulu on saatava kuntoon. Luontomatkailua tulee kehittää ja hyödyntää sen suomia mahdollisuuksia entistä paremmin.
Mikkelissä pitäisi viedä eteenpäin Satamalahden ja vanhan portinalueen markkinointia ja hakea ponnekkaasti yhteistyökumppaneita. Maankäyttöä ja kaavoitusta on kehitettävä. Kaupungissa kannattaa panostaa erityisesti matkailuun ja koulutukseen.”

TAPANI KORHONEN

”Nykyinen palvelutaso on pyrittävä säilyttämään ja siihen tarvittavien tilojen on oltava riittävät. Tarvitaan ikärakenteen mukaisia palveluita.
Lotjasaaren puhdistamo on suljettava ja siirtoviemäri rakennettava Metsä-Sairilan puhdistamolle sen valmistuttua vuonna 2020. Kaavoitus tulisi laittaa kuntoon, mm. rantarakennuspaikkoja on tarkastettava.
Enemmän mahdollistavaa kuin poissulkevaa politiikkaa: asiat ja tarpeet tavallinen kuntalainen etusijalla eteenpäin.
Anttolassa kehitettäviä asioita ovat siirtoviemäri, kaavoitus, palvelut ja riittävät tilat toiminnoille, yleisen viihtyvyyden ja siisteyden edistäminen sekä kevyen liikenteen väylän suunnittelu Anttolan ja Mikkelin välille. Koulutilat on laitettava kuntoon ja niiden on lopultakin oltava terveelliset käyttäjille.
Mikkelissä pitäisi kehittää tulevaisuuden hankkeita, kuten sinisen biotalouden osaamiskeskusta (valtuustoaloite 23.1., ks. mipu.fi). Tuloja on lisättävä ja menot on pidettävä kurissa. Tulevaisuuden vientimarkkinat tukevat myös kaupungin palveluita.”

TEEMU LAAMANEN

”1. Koulut ja kiinteistöt kuntoon
2. Lisää kohtuuhintaista vuokra-asumista
3. Kaupungin velkaantuminen pysäytettävä.

Lääkäripalvelujen jatkuvuus tulee taata jatkossakin Anttolassa. Koulunkäynnin edellytykset on turvattava Anttolassa myös tulevaisuudessa. Mikkelin keskusta-alueelle pitäisi saada enemmän maksuttomia pysäköintipaikkoja. Näin asiointia pienissä kivijalkakaupoissa voitaisiin vauhdittaa.”

REIJO HÄMÄLÄINEN

”Erityistä tukea tarvitsevat lapset, nuoret ja aikuiset ovat lähellä sydäntäni. Palkkatöissä olen nuorisopsykiatrialla mielenterveyshoitajana ja neuropsykiatrisena valmentajana. Yhdistystoiminnassa olen Etelä-Savon ADA ry:n puheenjohtaja. Haluan olla kehittämässä tasa-arvoisia ja inhimillisiä terveyttä ja hyvinvointia edistäviä palveluja yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kotitilallani Haukkamäen hevostilalla on myös kaikessa toiminnassa vahvasti esillä eläinten terapeuttinen merkitys.
Anttolassa pitää ehdottomasti vähintään säilyttää nykyinen palveluverkosto, mieluummin kehittää kaikkia asukkaita silmällä pitäen. Kesäisin Anttola on melko vireä paljolti kesäasukkaiden ja matkailijoiden ansiosta, muitten vuodenaikojen mahdollisuuksia tulisi ehdottomasti hyödyntää paremmin. Suurta teollisuutta tänne tuskin tulee, mutta matkailun ja hyvinvointipalvelujen saralla olisi mahdollisuuksia yhteistyön tiivistämisen myötä. Luonnollisesti kaikkinainen maaseudun elinmahdollisuuksien ylläpitäminen on tärkeää.
Mikkelin seutukunnalle olisi ensiarvoisen tärkeää saada lisää työllisyyttä. Mikkeli on vireä koulukaupunki ja olisi monella tapaa hyödyllistä saada nuoriso pysymään paikkakunnalla, kehittämään aluetta entistä paremmaksi paikaksi elää. Monipuolisia kulttuuri- ja liikuntamahdollisuuksia meillä on myös, tulisi kuitenkin entistä paremmin kyetä ottamaan huomioon kaikkien tarpeet, myös niitten jotka eivät sitä itse ilmaistuksi saa. Jokainen meistä kaipaa arvostusta ja onnistumisen kokemuksia. Tulee kyetä takaamaan kaikille kasvun ja kehityksen edellytykset, tarvitsemme kaikkien yhteistyötä ja toisistamme huolenpitoa vauvasta vaariin; kotona, päivähoidossa, koulussa, työelämässä, vapaalla…”

Mene Ylös