Vapaan kansalaistoiminnan puolesta toimiva pitäjälehti

Vanhan hovin kauppa perutaan

Uutiset
  • hovi-21978.jpg
    Päärakennuksessa on ollut vesivahinko ja tiilikatto on uusimisen tarpeessa.

Anttolan Vanhan hovin kiinteistöstä tehty tarjous on peruttu. Tarjouksen tehnyt Victorian Rose Oy ei päässyt Mikkelin kaupungin kanssa sopimukseen lopullisesta hinnasta. Alkuperäinen tarjous tehtiin vuoden 2014 kuntoarvion pohjalta. Kaupan ehtona oli uusi kuntoarvio, jossa ilmeni, että rakennukset ovat odotettua huonommassa kunnossa. Päärakennuksen ja pensionaation putket ovat päässeet jäätymään vuoden 2016 aikana eikä niitä ole kokonaan korjattu. Lisäksi päärakennuksen tiilikatto vaatii välittömän uusimisen, mikä ei ollut tiedossa tarjouksentekohetkellä.

Kaupungin tilakeskuksen kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttisen mukaan korjaustarpeiden ei olisi pitänyt tulla yllätyksenä. “Kaupunki on pyrkinyt tuomaan avoimesti esille koko markkinoinnin ajan kohteen kunnon. Rakennuksissa on ollut putkien jäätyminen alkuvuodesta 2016, jonka jälkeen vesilinjat ovat olleet suljettuina. Kaupunki korjautti putkien päälinjat sekä koeponnisti verkoston, jotta putkirikkojen laajuus saatiin rajattua yksittäisiin tiloihin”, hän sanoo. “Tällaisessa kiinteistöomaisuudessa on aina kunnostustarpeita ja niihin täytyy varautua myös tulevaisuudessa”, Hyttinen huomauttaa.

Lue lisää toukokuun Anttolan Sanomista.

(Muokattu 8.5. klo 16:25)

Etelä-Savossa järvien jäät ohenemassa

Uutiset
  • jäätie.jpg
    Jäätielle ei kannata enää mennä autolla.

Etelä-Savon ELY-keskus mittasi jään paksuutta maanantaina 3.4.2017 neljällä järvellä maakunnan etelä- ja länsiosassa. Mittaukset tehtiin noin 100 metrin etäisyydellä rannasta. Jäiden kokonaispaksuudet vaihtelivat mittauspaikasta riippuen 41-45 cm:n välillä. Jää koostui mittauspaikoissa pääosin teräsjäästä, jossa oli jo tosin merkkejä huokoisuudesta. Heikompaa ja pehmentymässä olevaa kohvajäätä oli kokonaisjäänpaksuudesta 3-7 cm. Kokonaisjäänpaksuus on ohentunut 3-5 cm riippuen mittauspaikasta viime mittaukseen (14.3.) verrattuna.

Valtakunnallisilla jäähavaintopaikoilla (Haukivuoren Kyyvesi ja Haukiveden Oravi) viimeisimmät mittaukset on tehty torstaina 30.3.2017. Haukivedellä Savonlinnan Oravissa kokonaisjäänpaksuus oli tuolloin 58 cm ja Kyyvedellä 51 cm. Todennäköisesti näissäkin kohteissa jäät ovat viime päivinä alkaneet ohentua. Seuraavat mittaukset näissä kohteissa tehdään 10.4.2017.

Viime päivinä sää on ollut monin paikoin lämmintä; lämpötila on ollut nollan yläpuolella. Myös vesisateita on esiintynyt. Sääennusteen mukaan lähipäivinä ilman lämpötila on päivisin reilusti nollan yläpuolella. Jään heikkeneminen on kiihtymässä nyt kun jäällä oleva lumi on sulanut ja voimistuva auringonsäteily ja vesisateet pääsevät heikentämään jään pintakerrosta. Lähiaikoina öisin voi olla vielä pakkasia, mikä voi hidastaa jäiden heikkenemistä. Moottoriajoneuvoilla ei jäälle enää kannata mennä, sillä vaikka jään kokonaispaksuus on suuri, on teräsjää muuttumassa huokoisemmaksi ja senkin kantavuus on alkanut heikentyä.

Jäällä jalkaisin kulkevan kannattaa noudattaa varovaisuutta ja pitää mukana turvavarusteita. Salmi- ja virtapaikat ovat jo monin paikoin sulina. Järviin tulevien pienempien uomien virtaukset ovat lähdössä kasvuun ja vaikutukset näkyvät jo paikoin sulapaikkoina rantojen tuntumassa. Kevään edistyessä rantavyöhykkeen sulapaikat laajentuvat entisestään kun aurinko lämmittää lumetonta rantaa tehokkaammin kuin järven jäätä.

Ilmoitetut jäänpaksuudet eivät milloinkaan kerro kyseisen järven koko jäätilannetta, vaan pelkästään yhden tutkimuskohteen tuloksen. Mittauspaikat ovat korkeintaan 100 metrin etäisyydellä rannasta, eivätkä näin ollen kuvaa selkävesien jäätilannetta. Mittauskohteet eivät myöskään sijaitse salmissa eivätkä virtaavissa paikoissa. Niitä tulee kulkiessa välttää.

Kuntavaalien ennakkoäänestys on käynnissä

Uutiset
  • ennakko.jpg

Kunnallisvaalien ennakkoäänestys alkoi Anttolassa heti aamuyhdeksältä äänestyspaikan avauduttua.
Kuvassa vaalivirkailijat Kaija Kolehmainen ja
Eija Parkkinen tarkistavat Anni-Riitta Niemen äänestyspapereita. Raimo
Pulkkinen odottaa taaempana omaa äänestysvuoroaan.

Essote yhdistää Anttolan terveyspalvelut palvelukeskukseen

Uutiset

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote) yhdistää kaikki Anttolan terveyspalvelunsa palvelukeskukseen. Anttola-talon kaikki tilat vapautuvat kesällä Mikkelin kaupungin käyttöön.
“Yhdistämisestä tulee moninkertainen hyöty. Asiakkaamme saavat sosiaali- ja terveyspalvelut jatkossa hyvinvointiaseman ajatuksen mukaisesti samasta pisteestä. Kaupunki saa puolestaan tarvitsemansa koulutilat”, kertoo Essoten johtaja Risto Kortelainen.

Mikkelin sivistyspalveluissa on pitkään pohdittu Anttola-talon käyttöä koulutiloina, koska kaupunki suunnittelee uuden koulun rakentamista alueelle. Koulun tiloja on jo nyt Anttola-talossa ja uudisrakentamisen laajuus riippuu siitä, kuinka paljon tiloja voidaan saada sieltä koulun käyttöön.
“Nyt on erinomainen paikka pohtia olemassa olevien tilojen käyttöä ja muunneltavuutta koulun käyttöön”, sanoo Mikkelin sivistystoimenjohtaja Virpi Siekkinen. Hammashoidon palvelut siirtyvät samassa yhteydessä Anttolasta Mikkeliin.
“Alle 18-vuotiaiden suun ja hampaiden terveystarkastukset hoidetaan lähipalveluna tuomalla kannettava hoitoyksikkö joko koululle tai muihin terveyspalvelujen tiloihin Anttolan palvelukeskukseen”, kertoo Essoten Suun terveydenhuoltopalvelujen päällikköTarja Rutkiewicz.
“Muutoksia aletaan nyt suunnitella ja ne tapahtuvat kesällä”, kertoo Essoten sisällä toiminnot vastaanottavan palvelualueen, vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Niina Kaukonen.

Mene Ylös