Julkaisija
Anttolan Sanomat
Kokkosenlahdentie 179
52100 Anttola
puh. 040 1948 232

Sähköpostiosoitteet
Jutut ja juttuvinkit, tiedustelut:
toimitus(at)anttolansanomat.fi

Mainos-ja ilmoitusaineisto:
aineisto(at)anttolansanomat.fi

Päätoimittaja
Asta Satokangas

Painopaikka
Lehtisepät, Pieksämäki
ISSN 1237-5314

IImoitusaineiston lähettäminen
Ilmoitukset PDF, JPG tai
TIFF-muodossa sähköpostiin,
ilmoitusten resoluutio 180-200 dpi.

Tekstiaineisto
Sähköpostilla, txt, rtf, doc-muodossa
tai kirjeenä postin kautta.
Lehteen tulevan aineiston tulee olla
toimituksessa viikkoa ennen ilmestymispäivää.

Juttuvinkit ja omat pakinat, kommentit yms.
Sähköpostilla, kirjeellä tai kortilla Anttolan Sanomien osoitteeseen,
soittamalla tai tekstiviestillä numeroon 040 1948 232

Anttolan Sanomat ilmestyy 10-12 kertaa vuodessa. Tarkemmat tiedot lehden ilmestymispäivistä saat tiedustelemalla toimituksesta.

Ilmoitushinnat
Tekstissä  75 c / pmm + alv. 24 %
Takasivu   85 c / pmm + alv. 24 %
Etusivu     1   € / pmm + alv. 24 %

Palstaleveydet
1 palsta   40 mm
2 palstaa  83 mm
3 palstaa 126 mm
4 palstaa 169 mm
5 palstaa 212 mm
6 palstaa 255 mm
Painopinta-ala 257 x 380 mm.

Ilmoituksen maksimikoot
Etusivu: leveys 255 mm, korkeus 310 mm
Muut sivut: leveys 255 mm, korkeus 360 mm

Vastuu virheistä
Julkaisija ei vastaa mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta, jos hyväksyttyä ilmoitusta ei tuotannollisista tai vastaavista syistä johtuen voida julkaista määrättynä päivänä. Julkaisijan vastuu virheellisestä ilmoituksesta rajoittuu enintään ilmoituksen hintaan. Huomautukset on tehtävä seitsemän päivän kuluessa ilmoituksen julkaisusta. Lehti ei vastaa puhelimitse annettujen ilmoitusten virheistä. Lehdellä on oikeus päättää ilmoituksen julkaisemisesta.

VUODEN 2018 ALUSTAVA ILMESTYMISAIKATAULU (muutokset mahdollisia)
1/2018: vko 4
2/2018: vko 8
3/2018: vko 12
4/2018: vko 16
5/2018: vko 21 (erikoisjakelu)
6/2018: vko 25
7/2018: vko 30 (Kihusanomat)
8/2018: vko 34
9/2018: vko 38
10/2018: vko 42
11/2018: vko 46
12/2018: vko 50 (erikoisjakelu)

Aineiston on oltava perillä ilmestymistä edeltävän viikon torstaihin klo 14 mennessä.

Tietosuojarekisteri