Vapaan kansalaistoiminnan puolesta toimiva pitäjälehti

Kirjoittaja

Toimitus- sivu 2

Toimitus has 100 articles published.

Pintavedet ajankohtaan nähden viileitä

Uutiset

Pintavesien lämpötilat olivat kesäkuun aikana viileän sään myötä yleisesti ajankohdan keskimääräistä alempia. Muutamien lämpimien päivien aikana pintavedet lämpenivät paikoin lähelle 20 astetta etelässä. Navakka tuuli sekoitti päällys- ja alusvettä ja romahdutti pintaveden lämpötiloja juhannuksen tienoilla. Juhannuksen jälkeisellä viikolla järvivedet olivat ajankohtaan nähden harvinaisen viileitä, paikoin jopa poikkeuksellisen viileitä.

Tiistaina 4.7. järvien pintaveden lämpötila on etelärannikolta Kainuun eteläosiin sekä Perämeren rannikkoalueella 16–20 astetta, muualla Pohjois-Suomessa pääosin 12–15 astetta. Kilpisjärvellä vesi on vielä 5-asteista. Valtaosassa maata järvivedet ovat ajankohdan keskiarvoa viileämpiä.

Vakaampaa verkkoa tehdään yhteisrakentamisella

Uutiset
  • mpy-laajakaista-2.jpg
    Projekti-insinööri Juha Rautio (vas.) Mikkelin kaupungilta, myyntineuvottelija Karoliina Kukkonen ja myyntijohtaja Juha Putkonen MPY:ltä sekä kehitysinsinööri Jouko Tiihonen Mikkelin kaupungilta esittelivät yhteisrakentamisprojektin suunnitelmia.

Sähköverkkoa, valokuituverkkoa ja katuvalaistusta uudistetaan Anttolassa  samanaikaisesti. Yhteisrakentamisella saavutetaan säästöä ja minimoidaan rakentamisesta aiheutuvat haitat.

Anttolassa on meneillään myllerrys. Maahan kaivetaan parhaillaan sekä sähköverkkoa että valokuituverkkoa, ja samaan syssyyn vaihdetaan katuvaloja. Yhteisrakentaminen säästää paitsi rahaa ja aikaa myös asukkaiden hermoja, kun samoja kohtia ei tarvitse avata moneen kertaan.

Järvi-Suomen Energia tekee parhaillaan maakaapelointitöitä, ja MPY Palvelut vetää valokuituverkon kaapelia samoihin ojiin. MPY:n urakka liittyy kyläverkkohankkeeseen, joka toteutetaan tai on jo toteutettu Ristiinassa, Haukivuorella, Suomenniemellä ja Otavassa.

ESE-Tekniikka Oy puolestaan urakoi Mikkelin kaupungin katuvalaistusverkon kaapelointia sekä asentaa valaisinpylväiden betonijalustoja sähkö- ja tiedonsiirtoverkkojen rakentamistöiden yhteydessä. Nykyiset valaisinpylväät ja ilmajohdot jäävät vielä toistaiseksi käyttöön. Uudet valaisinpylväät tullaan asentamaan kohteisiin lähivuosina kaupungin saneerausohjelman mukaisesti.

Meneillään olevilla töillä tähdätään sähkö- ja tietoverkon häiriöttömään toimintaan ja säästöihin. Sähköverkon maakaapelointi tuo pitkällä aikavälillä säästöä, kun sähkökatkoilta ja niiden korvauksilta vältytään eikä sähköpylväitä tarvitse uusia. Uudistuksella on myös esteettinen aspekti, kun tien reunassa törröttävät pylväät jäävät historiaan. Valokuituverkko taas mahdollistaa nopean ja tasalaatuisen verkkoyhteyden sekä kaapelitv:n ja kanavapakettien näkymisen. Uusi katuvalaistustekniikka puolestaan säästää merkittävästi energiaa, minkä lisäksi ero näkyy valaistuksen kirkkaudessa.
Verkko valmistuu kesän ja syksyn aikana
Anttolassa työt on aloitettu Veeravuoren alueelta. Ensin ovat vuorossa Laurintie, Simeonintie, Veerantie, Tuomaantie, Juhanintie, Valkonkuja ja Vanhanpappilantie. Keskustaajamassa ei kaiveta kesän aikana, vaan sen vuoro on vasta elokuussa. Näin kesätapahtumien järjestäminen ja sataman toiminta voivat jatkua ongelmitta lomakauden ajan. Kesäsesongin päätyttyä verkon rakennus jatkuu keskustan osalta, mihin saakka töitä jatketaan muilla alueilla. Verkko on kokonaisuudessaan tarkoitus saada valmiiksi sulan maan aikana. Maisemointityöt saadaan päätökseen todennäköisesti vasta ensi kesänä, sillä asvaltointia ei voida tehdä enää lokakuun jälkeen.

Rakennustyöt saattavat ärsyttää asukkaita, kun maisemaa myllätään ja tiet ovat rakennuspaikkojen kohdalla tavallista kapeampia. Lopputulos kuitenkin palkitsee vaivan: maassa kulkevan sähköverkon toiminta on entistä varmempaa. Nopeat kuituliikenneyhteydet taas takaavat häiriöttömän tiedonsiirron, mikä mahdollistaa mm. etätyöskentelyn. Verkon kapasiteetti kestää isommankin kuormituksen yhteyden hidastumatta.

Jos mielii hankkia valokuituyhteyden, nyt on aika toimia. Verkon täydennystä voi joutua odottelemaan pitkän tovin, ja jatkossa hinta on todennäköisesti korkeampi. Tämänhetkiseen hintaan vaikuttaa yhteisrakentamisella saavutettava säästö. Liittymän hinta on n. 1200 euroa. ”Kertainvestointi voi tuntua suurelta. Käsirahan osuus on 245 euroa, mutta loput 960 euroa voi jakaa vaikka viidelletoista vuodelle”, kertoo MPY:n myyntineuvottelija Karoliina Kukkonen. MPY järjestää kyläverkosta tiedotustilaisuuden 27.6. klo 18 koulun ruokalassa.

Vanhan hovin kauppa perutaan

Uutiset
  • hovi-21978.jpg
    Päärakennuksessa on ollut vesivahinko ja tiilikatto on uusimisen tarpeessa.

Anttolan Vanhan hovin kiinteistöstä tehty tarjous on peruttu. Tarjouksen tehnyt Victorian Rose Oy ei päässyt Mikkelin kaupungin kanssa sopimukseen lopullisesta hinnasta. Alkuperäinen tarjous tehtiin vuoden 2014 kuntoarvion pohjalta. Kaupan ehtona oli uusi kuntoarvio, jossa ilmeni, että rakennukset ovat odotettua huonommassa kunnossa. Päärakennuksen ja pensionaation putket ovat päässeet jäätymään vuoden 2016 aikana eikä niitä ole kokonaan korjattu. Lisäksi päärakennuksen tiilikatto vaatii välittömän uusimisen, mikä ei ollut tiedossa tarjouksentekohetkellä.

Kaupungin tilakeskuksen kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttisen mukaan korjaustarpeiden ei olisi pitänyt tulla yllätyksenä. “Kaupunki on pyrkinyt tuomaan avoimesti esille koko markkinoinnin ajan kohteen kunnon. Rakennuksissa on ollut putkien jäätyminen alkuvuodesta 2016, jonka jälkeen vesilinjat ovat olleet suljettuina. Kaupunki korjautti putkien päälinjat sekä koeponnisti verkoston, jotta putkirikkojen laajuus saatiin rajattua yksittäisiin tiloihin”, hän sanoo. “Tällaisessa kiinteistöomaisuudessa on aina kunnostustarpeita ja niihin täytyy varautua myös tulevaisuudessa”, Hyttinen huomauttaa.

Lue lisää toukokuun Anttolan Sanomista.

(Muokattu 8.5. klo 16:25)

Etelä-Savossa järvien jäät ohenemassa

Uutiset
  • jäätie.jpg
    Jäätielle ei kannata enää mennä autolla.

Etelä-Savon ELY-keskus mittasi jään paksuutta maanantaina 3.4.2017 neljällä järvellä maakunnan etelä- ja länsiosassa. Mittaukset tehtiin noin 100 metrin etäisyydellä rannasta. Jäiden kokonaispaksuudet vaihtelivat mittauspaikasta riippuen 41-45 cm:n välillä. Jää koostui mittauspaikoissa pääosin teräsjäästä, jossa oli jo tosin merkkejä huokoisuudesta. Heikompaa ja pehmentymässä olevaa kohvajäätä oli kokonaisjäänpaksuudesta 3-7 cm. Kokonaisjäänpaksuus on ohentunut 3-5 cm riippuen mittauspaikasta viime mittaukseen (14.3.) verrattuna.

Valtakunnallisilla jäähavaintopaikoilla (Haukivuoren Kyyvesi ja Haukiveden Oravi) viimeisimmät mittaukset on tehty torstaina 30.3.2017. Haukivedellä Savonlinnan Oravissa kokonaisjäänpaksuus oli tuolloin 58 cm ja Kyyvedellä 51 cm. Todennäköisesti näissäkin kohteissa jäät ovat viime päivinä alkaneet ohentua. Seuraavat mittaukset näissä kohteissa tehdään 10.4.2017.

Viime päivinä sää on ollut monin paikoin lämmintä; lämpötila on ollut nollan yläpuolella. Myös vesisateita on esiintynyt. Sääennusteen mukaan lähipäivinä ilman lämpötila on päivisin reilusti nollan yläpuolella. Jään heikkeneminen on kiihtymässä nyt kun jäällä oleva lumi on sulanut ja voimistuva auringonsäteily ja vesisateet pääsevät heikentämään jään pintakerrosta. Lähiaikoina öisin voi olla vielä pakkasia, mikä voi hidastaa jäiden heikkenemistä. Moottoriajoneuvoilla ei jäälle enää kannata mennä, sillä vaikka jään kokonaispaksuus on suuri, on teräsjää muuttumassa huokoisemmaksi ja senkin kantavuus on alkanut heikentyä.

Jäällä jalkaisin kulkevan kannattaa noudattaa varovaisuutta ja pitää mukana turvavarusteita. Salmi- ja virtapaikat ovat jo monin paikoin sulina. Järviin tulevien pienempien uomien virtaukset ovat lähdössä kasvuun ja vaikutukset näkyvät jo paikoin sulapaikkoina rantojen tuntumassa. Kevään edistyessä rantavyöhykkeen sulapaikat laajentuvat entisestään kun aurinko lämmittää lumetonta rantaa tehokkaammin kuin järven jäätä.

Ilmoitetut jäänpaksuudet eivät milloinkaan kerro kyseisen järven koko jäätilannetta, vaan pelkästään yhden tutkimuskohteen tuloksen. Mittauspaikat ovat korkeintaan 100 metrin etäisyydellä rannasta, eivätkä näin ollen kuvaa selkävesien jäätilannetta. Mittauskohteet eivät myöskään sijaitse salmissa eivätkä virtaavissa paikoissa. Niitä tulee kulkiessa välttää.

Kuntavaalien ennakkoäänestys on käynnissä

Uutiset
  • ennakko.jpg

Kunnallisvaalien ennakkoäänestys alkoi Anttolassa heti aamuyhdeksältä äänestyspaikan avauduttua.
Kuvassa vaalivirkailijat Kaija Kolehmainen ja
Eija Parkkinen tarkistavat Anni-Riitta Niemen äänestyspapereita. Raimo
Pulkkinen odottaa taaempana omaa äänestysvuoroaan.

Essote yhdistää Anttolan terveyspalvelut palvelukeskukseen

Uutiset

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote) yhdistää kaikki Anttolan terveyspalvelunsa palvelukeskukseen. Anttola-talon kaikki tilat vapautuvat kesällä Mikkelin kaupungin käyttöön.
“Yhdistämisestä tulee moninkertainen hyöty. Asiakkaamme saavat sosiaali- ja terveyspalvelut jatkossa hyvinvointiaseman ajatuksen mukaisesti samasta pisteestä. Kaupunki saa puolestaan tarvitsemansa koulutilat”, kertoo Essoten johtaja Risto Kortelainen.

Mikkelin sivistyspalveluissa on pitkään pohdittu Anttola-talon käyttöä koulutiloina, koska kaupunki suunnittelee uuden koulun rakentamista alueelle. Koulun tiloja on jo nyt Anttola-talossa ja uudisrakentamisen laajuus riippuu siitä, kuinka paljon tiloja voidaan saada sieltä koulun käyttöön.
“Nyt on erinomainen paikka pohtia olemassa olevien tilojen käyttöä ja muunneltavuutta koulun käyttöön”, sanoo Mikkelin sivistystoimenjohtaja Virpi Siekkinen. Hammashoidon palvelut siirtyvät samassa yhteydessä Anttolasta Mikkeliin.
“Alle 18-vuotiaiden suun ja hampaiden terveystarkastukset hoidetaan lähipalveluna tuomalla kannettava hoitoyksikkö joko koululle tai muihin terveyspalvelujen tiloihin Anttolan palvelukeskukseen”, kertoo Essoten Suun terveydenhuoltopalvelujen päällikköTarja Rutkiewicz.
“Muutoksia aletaan nyt suunnitella ja ne tapahtuvat kesällä”, kertoo Essoten sisällä toiminnot vastaanottavan palvelualueen, vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Niina Kaukonen.

Anttolalaisten kuntavaaliehdokkaiden näkemyksiä: PERUSSUOMALAISET

Uutiset

Anttolalaisilta ehdokkailta kysyttiin seuraavat kysymykset:
-Mitkä ovat tärkeimmät vaaliteemasi?
-Mitä asioita Anttolassa pitäisi mielestäsi viedä eteenpäin? Entä koko Mikkelissä?

Anttolaan on tässä luettu mukaan myös Väänälä, joka sijaitsee Anttolan välittömässä läheisyydessä ja kuuluu Anttolan yhtenäiskoulun oppilasalueeseen.

Tässä perussuomalaisten ehdokkaiden vastaukset. Lue myös SDP:n, kokoomuksen ja keskustan ehdokkaiden vastaukset.

JAAKKO KORHONEN

”Mikkelin talous on tasapainotettava ilman merkittäviä veronkorotuksia. Peruspalvelut on säilytettävä koko Mikkelin alueella ja ennaltaehkäiseviä palveluja lisättävä, jotta sairastavuutta saadaan vähennettyä ja vanhusten kotihoidon laatua parannettua. Työttömyyttä on saatava vähennettyä oppisopimuskoulutuksen ja työharjoittelujen ja -kokeilujen kautta, kaupungin tulee myös olla asiassa aktiivinen.
Peruskoulun ja kirjaston palvelut turvattava mm. Anttolassa. Anttolaan tulee rakentaa riittävän kokoinen yhtenäiskoulu. Sisäilmaongelmainen liikuntahalli tulee purkaa ja tilalle rakentaa uusi. Terveyskeskuspalvelut Anttola-talolla tulee olla saatavissa vähintään nykyisessä laajuudessa. Anttolan aluejohtokunnan tulee terävöittää toimintaansa ja pureutua jatkossa alueen elinvoimatekijöihin sekä monipuolisiin, asumisen laatua edistäviin palveluihin.”

RAIMO HEINÄNEN

”Mikkelin talous on saatettava tasapainoon ilman merkittäviä veronkorotuksia ja velan kasvu taitettava laskuun puolittuvassa kuntataloudessa. Hallintohenkilöstön määrää vähentämällä sekä digitaalisten palvelujen määrää lisäämällä. Henkilöstön johtamis- ja ohjaamistapojen parannuksilla sekä terveen työympäristön saattamisella henkilöstölle käyttöön, saadaan suuri sairaspoissaolojen määrä laskuun. Kustannussäästö on miljoonia euroja.

Lakisääteiset peruspalvelut säilytettävä koko Mikkelin alueella ja ennaltaehkäiseviä palveluja lisättävä asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin sekä vanhusten kotona asumisen turvaamiseksi. On turvattava kaavoituksen ja elinkeinopalvelujen ohjauksella ja tuella perustettavien ja toimivien yritysten toiminta ja kasvumahdollisuudet. Maakunnan strategian mukaisia metsä-, vesi- ja ruoka-alojen yritystoiminnan edellytyksiä ja verkostoitumista tulee edistää koko Saimaan alueella. Vapaa-ajan asukkaiden ja matkailijoiden palveluja tulee lisätä sekä Anttolan palvelujen että sataman antamien mahdollisuuksien osalta.

Haluan että Graniittitalo säilyy Mikkelin omistuksessa kulttuurin ja mikkeliläisten käytössä. Ehdotuksestani teknisessä jaoksessa äänestettiin, ehdotukseni voitti ja graniittitalo säilyi ainakin toistaiseksi mikkeliläisillä.
Tekemäni ehdotuksen pohjalta Soinin päätöksellä Mikkeli – Juva tien rakentamiseen osallistumiseen tullee alueellisilla yrityksillä olla edellytykset osallistua urakoiden, pilkkomisen ja yritysten yhteistyön kautta. Tulen ajamaan sitä maakunnan yhtesityöryhmän kautta.
Olen ollut ajamassa jo 10 vuotta lähi- ja luomuruuan myynti- ja markkinointiyksikön rakentamista Mikkeliin 5-tien tuntumaan Kenkäveron risteysalueelle. Yksikkö takaisi alueellisen tuotannon- ja myynnin jalostuksen lisäämisen joka vastaavasti tukisi maaseudun hyvinvointia ja työpaikkoja.
Oikoradan saattaminen Lahdesta – Mikkeliin matka-aika reillut puolitoista tuntia jolloin MIkkeli olisi pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueella ja kehitysmahdollisuudet mittavat myös vapaa-ajan asuntojen käyttäjien taholta.

Olen esittänyt ja kannatan kahden asuinkunnan mallia, jolloin osa verosta maksettaisiin vapaa-ajan kuntaan. Sillä taattaisiin maaseudun kehitys erityisesti Mikkelissä, jossa on paljon vapaa-ajan asuntoja.
Anttolassa tulee uusi yhtenäiskoulu rakentaa riittävän tilavaksi opetuksen käyttöön. Anttola-taloon tulee jatkossakin varata tilat lääkärien vastaanotolle ja kouluterveydenhoidolle ja ne tulee säilyttää. Joukkoliikenne tulee jatkossakin turvata kaupungin tuella. Liikuntahalli tulee myös purkaa ilmaongelmien takia, tilalle tulee rakentaa uusi tarpeen mukainen. Kauppapalvelujen laajentaminen ja monipuolistaminen tulee saattaa päätökseen. Anttolan aluejohtokunnan alueeseen tulee liittää ainakin seuraavat alueet: Väänälä ja Parkkila, mahdollisesti Heinälahti.”

Anttolalaisten kuntavaaliehdokkaiden näkemyksiä: KOKOOMUS

Uutiset

Anttolalaisilta ehdokkailta kysyttiin seuraavat kysymykset:
-Mitkä ovat tärkeimmät vaaliteemasi?
-Mitä asioita Anttolassa pitäisi mielestäsi viedä eteenpäin? Entä koko Mikkelissä?

Anttolaan on tässä luettu mukaan myös Väänälä, joka sijaitsee Anttolan välittömässä läheisyydessä ja kuuluu Anttolan yhtenäiskoulun oppilasalueeseen.

Tässä kokoomuksen ehdokkaiden vastaukset. Lue myös SDP:n, keskustan ja perussuomalaisten ehdokkaiden vastaukset.

JORMA HARMOINEN

”Anttola tulee säilyttää elinvoimaisena ja saada uusia asukkaita, työpaikkoja ja mahdollisuuksia uusille yrityksille. Jotta pääsisimme tähän tavoitteeseen, tulee Mikkelin säilyttää ja turvata peruspalvelut. Tällä hetkellä tärkein asia on uuden koulun rakentaminen kuitenkin siten, ettei jo olevia palveluita kuten terveys-, hammashoito- ja neuvolapalveluita heikennetä.
Koko Mikkelin alueella tulee pyrkiä siihen, että kaikilla mikkeliläisillä lapsilla on hyvät ja tasa-arvoiset eväät elämään ja jatko-opintoihin hyvässä ja terveessä koulussa. Liikuntahallin suhteen on tarkoin suunniteltava hallin käyttötarpeet ja koko. On laskettava kumpi tulee halvemmaksi, uuden hallin rakentaminen vaiko entisen korjaaminen.
Onhan vanhaa urheiluhallia jo korjattu ainakin kolme kertaa, näillä varoilla olisimme saaneet jo melkein uuden hallin. Anttola tarvitsee myös lähiliikuntapaikan ja se ei ole uusi Saimaan Stadium. Toimivat ja turvalliset lähiliikunta- ja leikkipaikat parantavat erityisesti lasten ja nuorten mahdollisuutta vapaamuotoiseen harrastamiseen.
Anttolan keskusta-alueen rakennuskaava on saatava nopeasti uusiksi, jotta Anttolan kehitys saataisiin eteenpäin. Myös uusia alueita omakotitonteille tarvitaan, koska vapaat tontit ovat melkein rakennuskelvottomia.
Rantayleiskaavaan pitäisi saada mahdollisuus rakennuspaikkojen siirrolle siten, ettei rakennusoikeus vähentyisi eikä lisääntyisi.
Mikkelin kehitystä ei saa pysäyttää, mutta on tarkoin harkittava, ettei
velkaantumisen aste kasva liian suureksi. Koko Mikkeliä on kehitettävä tasapuolisesti, ettei kehitys pysähdy kolmen kilometrin säteelle torista.”

LOTTA LEINONEN

”Tärkeimpiä vaaliteemojani ovat koulutus ja palveluiden takaaminen Anttolassa. Nuorille täytyy taata hyvä opetus terveessä rakennuksessa eivätkä ryhmäkoot saa kasvaa liian suuriksi.
Anttolassa täytyy olla mahdollisuus käyttää peruspalveluja, ja julkista liikennettä Mikkeliin ja takaisin on kehitettävä. Esimerkiksi Waltti ei ole ollut toimiva uudistus meidän matkustajien mielestä.
Anttolan koulu on saatava kuntoon. Sisäilmaongelmia on myös muissa Mikkelin kouluissa ja ne on korjattava. Mikkeliläiset tarvitsevat harrastuksilleen tiloja ja esimerkiksi liikuntapaikkoja, joita pitäisi tarjota seuroille ja yksityisille käyttäjille edullisesti.”

Anttolalaisten kuntavaaliehdokkaiden näkemyksiä: KESKUSTA

Uutiset

Anttolalaisilta ehdokkailta kysyttiin seuraavat kysymykset:
-Mitkä ovat tärkeimmät vaaliteemasi?
-Mitä asioita Anttolassa pitäisi mielestäsi viedä eteenpäin? Entä koko Mikkelissä?

Anttolaan on tässä luettu mukaan myös Väänälä, joka sijaitsee Anttolan välittömässä läheisyydessä ja kuuluu Anttolan yhtenäiskoulun oppilasalueeseen.

Tässä keskustan ehdokkaiden vastaukset. Lue myös SDP:n, kokoomuksen ja perussuomalaisten ehdokkaiden vastaukset.

TAINA HARMOINEN

”Minulle tärkeitä asioita ovat peruspalveluiden saaminen lähipalveluina. Anttolassa tämä tarkoittaa terveyskeskuspalveluiden saatavuutta sekä turvallista ja terveellistä oppimisympäristöä eli uutta koulua liikuntatiloineen. Työn tekeminen on muuttunut ja tulee edelleen muuttumaan. Osaavan työvoiman saanti tulee turvata monipuolisilla koulutusmahdollisuuksilla.
Elinvoimaa pitää edistää niin Anttolassa kuin koko laajassa Mikkelissä. Notkea yritystoimintaa palveleva kaavoitus ja lupamenettely sekä toimiva yritysneuvonta ja -palvelut ovat tässä asiassa avainasemassa. Saimaa-brändin ja siihen liittyvä matkailun kehittämisessä Anttolalla on paljon mahdollisuuksia. Näihin kehittämismahdollisuuksiin pitää vain rohkeasti tarttua.”

AIJA HIMANEN

”Toivoisin, että saisimme ennaltaehkäisyyn ja hyvinvointiin keskittyvän vanhusneuvolaverkoston ikäihmisille.
Perustelen asiaa seuraavasti: lapsille on lastenneuvola, opiskelijoille oppilasterveydenhuolto ja työssä oleville työterveyshuolto, eläkeiän alettua putoamme kaikkien seurantojen ulkopuolelle. Haluan huolenpitoa kaikista kuntalaisista. Ikääntyvät ovat voimavara.
Anttolassa pitää saada kouluolot kuntoon. Toinen tärkeä asia on lähipalvelujen säilyttämiseen tähtäävät ratkaisut.
Koko kaupungin alueella toivon yritysten menestymistä edistäviä toimia, työmahdollisuuksien syntymiseen tähtääviä ratkaisuja ja sitä kautta Mikkelin kaupungin talouden tervehdyttämistä – tavoitteena hyvinvoiva kunta ja hyvinvoivat kuntalaiset kuntakeskuksessa ja taajamissa.”

MATTI KILJUNEN

”Anttolan palveluiden saatavuus on turvattava.
Anttolaan pitää saada terveet koulu- ja liikuntatilat.
Terveyspalveluiden on säilyttävä Anttolassa.”

Anttolalaisten kuntavaaliehdokkaiden näkemyksiä: SDP

Uutiset

Anttolalaisilta ehdokkailta kysyttiin seuraavat kysymykset:
-Mitkä ovat tärkeimmät vaaliteemasi?
-Mitä asioita Anttolassa pitäisi mielestäsi viedä eteenpäin? Entä koko Mikkelissä?

Anttolaan on tässä luettu mukaan myös Väänälä, joka sijaitsee Anttolan välittömässä läheisyydessä ja kuuluu Anttolan yhtenäiskoulun oppilasalueeseen.

Tässä SDP:n ehdokkaiden vastaukset. Lue myös keskustan, kokoomuksen ja perussuomalaisten ehdokkaiden vastaukset.

PAAVO BARCK

Paavo Barck

”Vaaliteemani on: Rakentavaa yhteistyötä yli puoluerajojen.
Anttolassa pitäisi kehittää joukkoliikennettä lisäämällä vuoroja. Yhtenäiskoulu on saatava kuntoon. Luontomatkailua tulee kehittää ja hyödyntää sen suomia mahdollisuuksia entistä paremmin.
Mikkelissä pitäisi viedä eteenpäin Satamalahden ja vanhan portinalueen markkinointia ja hakea ponnekkaasti yhteistyökumppaneita. Maankäyttöä ja kaavoitusta on kehitettävä. Kaupungissa kannattaa panostaa erityisesti matkailuun ja koulutukseen.”

TAPANI KORHONEN

”Nykyinen palvelutaso on pyrittävä säilyttämään ja siihen tarvittavien tilojen on oltava riittävät. Tarvitaan ikärakenteen mukaisia palveluita.
Lotjasaaren puhdistamo on suljettava ja siirtoviemäri rakennettava Metsä-Sairilan puhdistamolle sen valmistuttua vuonna 2020. Kaavoitus tulisi laittaa kuntoon, mm. rantarakennuspaikkoja on tarkastettava.
Enemmän mahdollistavaa kuin poissulkevaa politiikkaa: asiat ja tarpeet tavallinen kuntalainen etusijalla eteenpäin.
Anttolassa kehitettäviä asioita ovat siirtoviemäri, kaavoitus, palvelut ja riittävät tilat toiminnoille, yleisen viihtyvyyden ja siisteyden edistäminen sekä kevyen liikenteen väylän suunnittelu Anttolan ja Mikkelin välille. Koulutilat on laitettava kuntoon ja niiden on lopultakin oltava terveelliset käyttäjille.
Mikkelissä pitäisi kehittää tulevaisuuden hankkeita, kuten sinisen biotalouden osaamiskeskusta (valtuustoaloite 23.1., ks. mipu.fi). Tuloja on lisättävä ja menot on pidettävä kurissa. Tulevaisuuden vientimarkkinat tukevat myös kaupungin palveluita.”

TEEMU LAAMANEN

”1. Koulut ja kiinteistöt kuntoon
2. Lisää kohtuuhintaista vuokra-asumista
3. Kaupungin velkaantuminen pysäytettävä.

Lääkäripalvelujen jatkuvuus tulee taata jatkossakin Anttolassa. Koulunkäynnin edellytykset on turvattava Anttolassa myös tulevaisuudessa. Mikkelin keskusta-alueelle pitäisi saada enemmän maksuttomia pysäköintipaikkoja. Näin asiointia pienissä kivijalkakaupoissa voitaisiin vauhdittaa.”

REIJO HÄMÄLÄINEN

”Erityistä tukea tarvitsevat lapset, nuoret ja aikuiset ovat lähellä sydäntäni. Palkkatöissä olen nuorisopsykiatrialla mielenterveyshoitajana ja neuropsykiatrisena valmentajana. Yhdistystoiminnassa olen Etelä-Savon ADA ry:n puheenjohtaja. Haluan olla kehittämässä tasa-arvoisia ja inhimillisiä terveyttä ja hyvinvointia edistäviä palveluja yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kotitilallani Haukkamäen hevostilalla on myös kaikessa toiminnassa vahvasti esillä eläinten terapeuttinen merkitys.
Anttolassa pitää ehdottomasti vähintään säilyttää nykyinen palveluverkosto, mieluummin kehittää kaikkia asukkaita silmällä pitäen. Kesäisin Anttola on melko vireä paljolti kesäasukkaiden ja matkailijoiden ansiosta, muitten vuodenaikojen mahdollisuuksia tulisi ehdottomasti hyödyntää paremmin. Suurta teollisuutta tänne tuskin tulee, mutta matkailun ja hyvinvointipalvelujen saralla olisi mahdollisuuksia yhteistyön tiivistämisen myötä. Luonnollisesti kaikkinainen maaseudun elinmahdollisuuksien ylläpitäminen on tärkeää.
Mikkelin seutukunnalle olisi ensiarvoisen tärkeää saada lisää työllisyyttä. Mikkeli on vireä koulukaupunki ja olisi monella tapaa hyödyllistä saada nuoriso pysymään paikkakunnalla, kehittämään aluetta entistä paremmaksi paikaksi elää. Monipuolisia kulttuuri- ja liikuntamahdollisuuksia meillä on myös, tulisi kuitenkin entistä paremmin kyetä ottamaan huomioon kaikkien tarpeet, myös niitten jotka eivät sitä itse ilmaistuksi saa. Jokainen meistä kaipaa arvostusta ja onnistumisen kokemuksia. Tulee kyetä takaamaan kaikille kasvun ja kehityksen edellytykset, tarvitsemme kaikkien yhteistyötä ja toisistamme huolenpitoa vauvasta vaariin; kotona, päivähoidossa, koulussa, työelämässä, vapaalla…”

Mene Ylös