Vapaan kansalaistoiminnan puolesta toimiva pitäjälehti

Viinitila on Vihreän kullan kulttuuritiellä

Uutiset

Näyttelijä Ville Haapasalo tutustui kesäkuun puolivälissä anttolalaiseen juomatuotantoon Maaseutukuriiri-yhteistyösopimuksen myötä. Maaseutukuriirin viestintähanke on tuottanut kolme maaseutumatkailuun liittyvää videota, joiden “vihreänä lankana” on Villen Vihreän kullan tie. Tarinoita tähdittää siis Ville Haapasalo ja videoilla sivutaan maaseutumatkailun lisäksi Etelä-Savon ja tulevan Saimaan maakunnan kolmea strategista kasvukärkeä: vesi, metsä ja ruoka.

Käsikirjoitukset videoihin kirjoitti viestintähankkeen tiedottaja Tiina Judén, videotuotannon hoitaa kuopiolainen Tallistudio. Kuvauskohteiksi on valittu kolme Vihreän kullan kulttuuritielle sijoittuvaa kohdetta, jotka ovat Ollinmäen viinitila, Miekankoski sekä Puumala & Sahanlahti. Ollinmäen viinitila -videossa kerrotaan viininvalmistuksesta, tastingeistä ja sapaksista sekä viinitilamatkailusta. B&B-matkailua, mökkimajoitusta ja muikun pyyntiä väläytetään myös.

Miekankoski-videossa puolestaan käsitellään kalastusmatkailua, uittomuseota, kahvilan mummolatunnelmaa sekä Miekankosken Venäjänrajahistoriaa. Samalla sivutaan luomumetsiä ja mahlantuotantoa. Puumala & Sahanlahti -videolla kerrotaan Saimaan rengastiestä ja sähköpyörien vuokrausmahdollisuudesta. Sahanlahden osuudessa kerrotaan uudesta pakopelihuoneesta, Suomen kauneimmasta terassista, lähiruuasta ja D.O. Saimaa -merkistä sekä Norppa-risteilyistä.

Hiljattain julkaistut videot antavat ensimakua syyskuun alussa ilmestyvästä Maaseutukuriiri-lehdestä, joka jaetaan mahdollisimman kattavasti kotitalouksiin ja yrityksiin Etelä-Savossa. Lehti ilmestyy myös digitaalisena.

Maaseutukuriiri on Etelä-Savon maaseutuohjelmien viestintähanke, jonka tarkoituksena on kertoa niin maaseudun asukkaille kuin kaupunkilaisillekin, että maaseutu tuottaa hyvinvointia koko maalle. Vireä maaseutu voi osaltaan ratkaista kilpailukyky-, ilmasto- ja ympäristökysymyksiä.

Viestintähankkeen tavoitteena on lisätä tietoa maaseutuohjelman kautta tulevan EU-rahoituksen merkityksestä ja vaikutuksista koko maalle. Jopa 72 prosenttia Suomelle palautuvasta EU:n jäsenmaksusta tulee Maa- ja metsätalousministeriön hallinonalan kautta.

Anttola eläväksi -seminaarissa pohdittiin kylän tilaa

Uutiset
 • maikki-paananen_AS_2018-03.jpg
  Aluejohtokunnan puheenjohtaja Maija-Liisa Paananen avasi tilaisuuden.

Anttola eläväksi -seminaari järjestettiin lauantaina 24.3. Anttolanhovissa. Aluejohtokunnan järjestämän tilaisuuden tavoitteena oli pohtia yhdessä Anttolan nykytilannetta ja keinoja kylän elävöittämiseksi. Tilaisuudessa oli läsnä yhteensä n. 45 henkilöä. Mikkelin kaupungin edustajia tai anttolalaisia valtuutettuja ei osallistunut tilaisuuteen.

Suomenniemen aluejohtokunnan puheenjohtaja Antti Pakarinen kertoi olevansa harmissaan siitä, ettei aluejohtokuntien tärkeyttä nähdä virkamiestasolla. Hänen mukaansa tilanne ei ole toivoton, mutta nykyisen osallisuuskoordinaattorin osa-aikaisen työpanoksen sijaan aluejohtokunnat tarvitsisivat vähintään yhden kokopäiväisen työntekijän avukseen. Sekään ei välttämättä riitä.
”Yksi ihminen ei ehdi joka paikkaan, jo maantieteellisistä syistä. Alueet ovat erillään. Vaikka yhteneväisyyksiäkin on, ovat eri alueiden vahvuudet ja kehittämiskohteet erilaisia. Kunnissa oli aikoinaan koko virkamiesorganisaatio, nyt ei ole edes yhtä työntekijää”, hän summaa. Syyksi hän arvioi nimenomaan sen, ettei kyliä arvosteta riittävästi.

Anttolalainen kouluikäisten lasten äiti Heidi Kauppinen piti kouluasioita koskevan puheenvuoron. Hän kertoi, että koululla kamppaillaan nyt riittävän suuren liikuntasalin puolesta. Liikuntasali rakennetaan kaupungin omana investointina uuden koulun yhteyteen. Heidi arvelee, että terve koulu voisi olla vetovoimatekijä, joka houkuttelisi lapsiperheitä Anttolaan.
”Onko meillä kohta Mikkelin ainut sisäilmaltaan puhdas koulu?”, hän pohti.

Anttolan yrittäjiä edustanut Taina Korhonen muistutti kuulijoita siitä, että paikallisia palveluita tulisi käyttää, jos niiden haluaa säilyvän.
”Pitäisikö meidän avata silmät sille, mitä meillä on? Nyt on keskitytty siihen, mitä meiltä on viety. Anttola Satamasi Saimaalla -verkkosivulla on listattu 89 yritystä”, hän muistutti luetellen pitkän listan eri alojen yrittäjiä ja palveluntarjoajia. Hänen mukaansa yrittäjien kannattaisi lyöttäytyä yhteen markkinoinnissa ja kasvun tavoittelussa.

Yleisön kommenteissa todettiin mm., että ideoiden toteuttamiseen tarvittaisiin kyläpäällikkö, joka koordinoisi asioita ja toisi toimijoita yhteen. Lisäksi toivottiin, että Anttolanhovi kehittelisi yhteistyömuotoja paikallisten toimijoiden ja asukkaiden kanssa.

Anttolan äänestysprosentti oli liki 74

Uutiset
 • vaalit-sirkka-ja-erkki-rouhiainen_AS_2018-01.jpg
  Sirkka ja Erkki Rouhiainen äänestivät ennakkoon Anttola-talolla.
 • vaalit-raili-armas-pulkkinen-vaalibussi_AS_2018-01-3.jpg
  Raili ja Armas Pulkkinen antoivat äänensä kyliä kiertäneessä äänestysbussissa.

Anttolalaiset kävivät jälleen kerran ahkerasti vaaliuurnilla: äänestysprosentti nousi presidentinvaaleissa 73,9:ään sen ollessa koko maassa 69,9. Mikkelissä äänestysprosentti oli 67,7.

Eniten ääniä sai Sauli Niinistö (69,8 %) ja toiseksi eniten Matti Vanhanen (8,3 %). Kolmanneksi kiri Paavo Väyrynen 6,9 prosentin kannatuksella. Pekka Haavisto sai 6,2 % anttolalaisten äänistä, Laura Huhtasaari puolestaan 4,7. Tuula Haataista kannatti 2,6, Nils Torvaldsia 0,7 ja Merja Kyllöstä 0,7 prosenttia anttolalaisista.

Yhteensä 1000 anttolalaista kävi äänestämässä, 607 ennakkoon ja 391 vaalipäivänä 28.1. Yksi ääni hylättiin.

Saimaannorpan pesintään tarvitaan jälleen apukinoksia

Uutiset
 • timoseppalainen_saimaannorppa03.jpg
  Kuva: Timo Seppäläinen

Metsähallitus tekee yhdessä apukinoksia vapaaehtoisten ja WWF:n kanssa jo viidentenä peräkkäisenä talvena. Apukinoksia tarvitaan saimaannorpan pesinnän turvaksi, sillä lumitilanne Saimaalla on pesien kannalta jälleen heikko.

Saimaa on saanut yhtenäisen jääpeitteen vasta tammikuun puolella ja osa suurista selkävesistä on jäätynyt vasta viime päivien aikana. Jää on monin paikoin edelleen heikkoa, eikä sen päälle ole kertynyt lainkaan lunta norpalle pesätarpeiksi.

Metsähallitus koordinoi apukinosten tekemistä osana Saimaannorppa-LIFE-hanketta ja apukinoksia aletaan kasata heti kun lumi- ja jääolosuhteet sallivat. Apukinosten sijaintipaikat on suunniteltu aiempien pesimähavaintojen perusteella sopiville rannoille. Omin päin ei kinoksia pidä lähteä kolaamaan eikä norppia saa houkutella pesimään esimerkiksi kesämökkien lähelle, sillä siellä syntyvien kuuttien todennäköisyys menehtyä on luonnontilaista rantaa suurempi. Saimaannorpan pesäkinosten tulisi olla valmiina ennen helmikuun puolivälin tienoilla alkavaa synnytysjaksoa.

”Ilman pesän suojaa kuutit ovat alttiita pedoille ja ihmisen aiheuttamalle häiriölle, ja ne ovat vaarassa kuolla jo imetysaikana. Apukinoksia tekemällä on tarkoitus varmistaa, että jokainen poikanen saisi syntyä kestävän pesän suojaan eikä avoimelle jäälle”, kertoo Metsähallituksen suojelubiologi Miina Auttila.

Apukinokset osaksi saimaannorpan suojelua

Apukinoksia tehtiin ensimmäisen kerran suojelutoimena vuonna 2014, minkä jälkeen niitä on heikkojen lumiolosuhteiden vuoksi kasattu vuosittain. Näiden neljän vuoden aikana on tehty kaikkiaan 800 apukinosta ja niihin on syntynyt 190 kuuttia, mikä on hieman reilut 60 % noiden vuosien kokonaissyntyvyydestä. Apukinosmenetelmän käyttöönotto on tehty osana Saimaannorppa-LIFE -hanketta. Apukinokset on tehokkuutensa ansiosta lisätty yhdeksi vakiintuneeksi saimaannorpan suojelumenetelmäksi Ympäristöministeriön viime marrasjuussa hyväksymässä Saimaannorpan suojelun strategiassa ja toimenpidesuunnitelmassa.

1 2 3 25
Mene Ylös