Vapaan kansalaistoiminnan puolesta toimiva pitäjälehti

Vakaampaa verkkoa tehdään yhteisrakentamisella

Uutiset
  • mpy-laajakaista-2.jpg
    Projekti-insinööri Juha Rautio (vas.) Mikkelin kaupungilta, myyntineuvottelija Karoliina Kukkonen ja myyntijohtaja Juha Putkonen MPY:ltä sekä kehitysinsinööri Jouko Tiihonen Mikkelin kaupungilta esittelivät yhteisrakentamisprojektin suunnitelmia.

Sähköverkkoa, valokuituverkkoa ja katuvalaistusta uudistetaan Anttolassa  samanaikaisesti. Yhteisrakentamisella saavutetaan säästöä ja minimoidaan rakentamisesta aiheutuvat haitat.

Anttolassa on meneillään myllerrys. Maahan kaivetaan parhaillaan sekä sähköverkkoa että valokuituverkkoa, ja samaan syssyyn vaihdetaan katuvaloja. Yhteisrakentaminen säästää paitsi rahaa ja aikaa myös asukkaiden hermoja, kun samoja kohtia ei tarvitse avata moneen kertaan.

Järvi-Suomen Energia tekee parhaillaan maakaapelointitöitä, ja MPY Palvelut vetää valokuituverkon kaapelia samoihin ojiin. MPY:n urakka liittyy kyläverkkohankkeeseen, joka toteutetaan tai on jo toteutettu Ristiinassa, Haukivuorella, Suomenniemellä ja Otavassa.

ESE-Tekniikka Oy puolestaan urakoi Mikkelin kaupungin katuvalaistusverkon kaapelointia sekä asentaa valaisinpylväiden betonijalustoja sähkö- ja tiedonsiirtoverkkojen rakentamistöiden yhteydessä. Nykyiset valaisinpylväät ja ilmajohdot jäävät vielä toistaiseksi käyttöön. Uudet valaisinpylväät tullaan asentamaan kohteisiin lähivuosina kaupungin saneerausohjelman mukaisesti.

Meneillään olevilla töillä tähdätään sähkö- ja tietoverkon häiriöttömään toimintaan ja säästöihin. Sähköverkon maakaapelointi tuo pitkällä aikavälillä säästöä, kun sähkökatkoilta ja niiden korvauksilta vältytään eikä sähköpylväitä tarvitse uusia. Uudistuksella on myös esteettinen aspekti, kun tien reunassa törröttävät pylväät jäävät historiaan. Valokuituverkko taas mahdollistaa nopean ja tasalaatuisen verkkoyhteyden sekä kaapelitv:n ja kanavapakettien näkymisen. Uusi katuvalaistustekniikka puolestaan säästää merkittävästi energiaa, minkä lisäksi ero näkyy valaistuksen kirkkaudessa.
Verkko valmistuu kesän ja syksyn aikana
Anttolassa työt on aloitettu Veeravuoren alueelta. Ensin ovat vuorossa Laurintie, Simeonintie, Veerantie, Tuomaantie, Juhanintie, Valkonkuja ja Vanhanpappilantie. Keskustaajamassa ei kaiveta kesän aikana, vaan sen vuoro on vasta elokuussa. Näin kesätapahtumien järjestäminen ja sataman toiminta voivat jatkua ongelmitta lomakauden ajan. Kesäsesongin päätyttyä verkon rakennus jatkuu keskustan osalta, mihin saakka töitä jatketaan muilla alueilla. Verkko on kokonaisuudessaan tarkoitus saada valmiiksi sulan maan aikana. Maisemointityöt saadaan päätökseen todennäköisesti vasta ensi kesänä, sillä asvaltointia ei voida tehdä enää lokakuun jälkeen.

Rakennustyöt saattavat ärsyttää asukkaita, kun maisemaa myllätään ja tiet ovat rakennuspaikkojen kohdalla tavallista kapeampia. Lopputulos kuitenkin palkitsee vaivan: maassa kulkevan sähköverkon toiminta on entistä varmempaa. Nopeat kuituliikenneyhteydet taas takaavat häiriöttömän tiedonsiirron, mikä mahdollistaa mm. etätyöskentelyn. Verkon kapasiteetti kestää isommankin kuormituksen yhteyden hidastumatta.

Jos mielii hankkia valokuituyhteyden, nyt on aika toimia. Verkon täydennystä voi joutua odottelemaan pitkän tovin, ja jatkossa hinta on todennäköisesti korkeampi. Tämänhetkiseen hintaan vaikuttaa yhteisrakentamisella saavutettava säästö. Liittymän hinta on n. 1200 euroa. ”Kertainvestointi voi tuntua suurelta. Käsirahan osuus on 245 euroa, mutta loput 960 euroa voi jakaa vaikka viidelletoista vuodelle”, kertoo MPY:n myyntineuvottelija Karoliina Kukkonen. MPY järjestää kyläverkosta tiedotustilaisuuden 27.6. klo 18 koulun ruokalassa.

Vanhan hovin kauppa perutaan

Uutiset
  • hovi-21978.jpg
    Päärakennuksessa on ollut vesivahinko ja tiilikatto on uusimisen tarpeessa.

Anttolan Vanhan hovin kiinteistöstä tehty tarjous on peruttu. Tarjouksen tehnyt Victorian Rose Oy ei päässyt Mikkelin kaupungin kanssa sopimukseen lopullisesta hinnasta. Alkuperäinen tarjous tehtiin vuoden 2014 kuntoarvion pohjalta. Kaupan ehtona oli uusi kuntoarvio, jossa ilmeni, että rakennukset ovat odotettua huonommassa kunnossa. Päärakennuksen ja pensionaation putket ovat päässeet jäätymään vuoden 2016 aikana eikä niitä ole kokonaan korjattu. Lisäksi päärakennuksen tiilikatto vaatii välittömän uusimisen, mikä ei ollut tiedossa tarjouksentekohetkellä.

Kaupungin tilakeskuksen kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttisen mukaan korjaustarpeiden ei olisi pitänyt tulla yllätyksenä. ”Kaupunki on pyrkinyt tuomaan avoimesti esille koko markkinoinnin ajan kohteen kunnon. Rakennuksissa on ollut putkien jäätyminen alkuvuodesta 2016, jonka jälkeen vesilinjat ovat olleet suljettuina. Kaupunki korjautti putkien päälinjat sekä koeponnisti verkoston, jotta putkirikkojen laajuus saatiin rajattua yksittäisiin tiloihin”, hän sanoo. ”Tällaisessa kiinteistöomaisuudessa on aina kunnostustarpeita ja niihin täytyy varautua myös tulevaisuudessa”, Hyttinen huomauttaa.

Lue lisää toukokuun Anttolan Sanomista.

(Muokattu 8.5. klo 16:25)

Etelä-Savossa järvien jäät ohenemassa

Uutiset
  • jäätie.jpg
    Jäätielle ei kannata enää mennä autolla.

Etelä-Savon ELY-keskus mittasi jään paksuutta maanantaina 3.4.2017 neljällä järvellä maakunnan etelä- ja länsiosassa. Mittaukset tehtiin noin 100 metrin etäisyydellä rannasta. Jäiden kokonaispaksuudet vaihtelivat mittauspaikasta riippuen 41-45 cm:n välillä. Jää koostui mittauspaikoissa pääosin teräsjäästä, jossa oli jo tosin merkkejä huokoisuudesta. Heikompaa ja pehmentymässä olevaa kohvajäätä oli kokonaisjäänpaksuudesta 3-7 cm. Kokonaisjäänpaksuus on ohentunut 3-5 cm riippuen mittauspaikasta viime mittaukseen (14.3.) verrattuna.

Valtakunnallisilla jäähavaintopaikoilla (Haukivuoren Kyyvesi ja Haukiveden Oravi) viimeisimmät mittaukset on tehty torstaina 30.3.2017. Haukivedellä Savonlinnan Oravissa kokonaisjäänpaksuus oli tuolloin 58 cm ja Kyyvedellä 51 cm. Todennäköisesti näissäkin kohteissa jäät ovat viime päivinä alkaneet ohentua. Seuraavat mittaukset näissä kohteissa tehdään 10.4.2017.

Viime päivinä sää on ollut monin paikoin lämmintä; lämpötila on ollut nollan yläpuolella. Myös vesisateita on esiintynyt. Sääennusteen mukaan lähipäivinä ilman lämpötila on päivisin reilusti nollan yläpuolella. Jään heikkeneminen on kiihtymässä nyt kun jäällä oleva lumi on sulanut ja voimistuva auringonsäteily ja vesisateet pääsevät heikentämään jään pintakerrosta. Lähiaikoina öisin voi olla vielä pakkasia, mikä voi hidastaa jäiden heikkenemistä. Moottoriajoneuvoilla ei jäälle enää kannata mennä, sillä vaikka jään kokonaispaksuus on suuri, on teräsjää muuttumassa huokoisemmaksi ja senkin kantavuus on alkanut heikentyä.

Jäällä jalkaisin kulkevan kannattaa noudattaa varovaisuutta ja pitää mukana turvavarusteita. Salmi- ja virtapaikat ovat jo monin paikoin sulina. Järviin tulevien pienempien uomien virtaukset ovat lähdössä kasvuun ja vaikutukset näkyvät jo paikoin sulapaikkoina rantojen tuntumassa. Kevään edistyessä rantavyöhykkeen sulapaikat laajentuvat entisestään kun aurinko lämmittää lumetonta rantaa tehokkaammin kuin järven jäätä.

Ilmoitetut jäänpaksuudet eivät milloinkaan kerro kyseisen järven koko jäätilannetta, vaan pelkästään yhden tutkimuskohteen tuloksen. Mittauspaikat ovat korkeintaan 100 metrin etäisyydellä rannasta, eivätkä näin ollen kuvaa selkävesien jäätilannetta. Mittauskohteet eivät myöskään sijaitse salmissa eivätkä virtaavissa paikoissa. Niitä tulee kulkiessa välttää.

Kuntavaalien ennakkoäänestys on käynnissä

Uutiset
  • ennakko.jpg

Kunnallisvaalien ennakkoäänestys alkoi Anttolassa heti aamuyhdeksältä äänestyspaikan avauduttua.
Kuvassa vaalivirkailijat Kaija Kolehmainen ja
Eija Parkkinen tarkistavat Anni-Riitta Niemen äänestyspapereita. Raimo
Pulkkinen odottaa taaempana omaa äänestysvuoroaan.

1 2 3 23
Mene Ylös