Vapaan kansalaistoiminnan puolesta toimiva pitäjälehti

Etelä-Savossa järvien jäät ohenemassa

Uutiset
  • jäätie.jpg
    Jäätielle ei kannata enää mennä autolla.

Etelä-Savon ELY-keskus mittasi jään paksuutta maanantaina 3.4.2017 neljällä järvellä maakunnan etelä- ja länsiosassa. Mittaukset tehtiin noin 100 metrin etäisyydellä rannasta. Jäiden kokonaispaksuudet vaihtelivat mittauspaikasta riippuen 41-45 cm:n välillä. Jää koostui mittauspaikoissa pääosin teräsjäästä, jossa oli jo tosin merkkejä huokoisuudesta. Heikompaa ja pehmentymässä olevaa kohvajäätä oli kokonaisjäänpaksuudesta 3-7 cm. Kokonaisjäänpaksuus on ohentunut 3-5 cm riippuen mittauspaikasta viime mittaukseen (14.3.) verrattuna.

Valtakunnallisilla jäähavaintopaikoilla (Haukivuoren Kyyvesi ja Haukiveden Oravi) viimeisimmät mittaukset on tehty torstaina 30.3.2017. Haukivedellä Savonlinnan Oravissa kokonaisjäänpaksuus oli tuolloin 58 cm ja Kyyvedellä 51 cm. Todennäköisesti näissäkin kohteissa jäät ovat viime päivinä alkaneet ohentua. Seuraavat mittaukset näissä kohteissa tehdään 10.4.2017.

Viime päivinä sää on ollut monin paikoin lämmintä; lämpötila on ollut nollan yläpuolella. Myös vesisateita on esiintynyt. Sääennusteen mukaan lähipäivinä ilman lämpötila on päivisin reilusti nollan yläpuolella. Jään heikkeneminen on kiihtymässä nyt kun jäällä oleva lumi on sulanut ja voimistuva auringonsäteily ja vesisateet pääsevät heikentämään jään pintakerrosta. Lähiaikoina öisin voi olla vielä pakkasia, mikä voi hidastaa jäiden heikkenemistä. Moottoriajoneuvoilla ei jäälle enää kannata mennä, sillä vaikka jään kokonaispaksuus on suuri, on teräsjää muuttumassa huokoisemmaksi ja senkin kantavuus on alkanut heikentyä.

Jäällä jalkaisin kulkevan kannattaa noudattaa varovaisuutta ja pitää mukana turvavarusteita. Salmi- ja virtapaikat ovat jo monin paikoin sulina. Järviin tulevien pienempien uomien virtaukset ovat lähdössä kasvuun ja vaikutukset näkyvät jo paikoin sulapaikkoina rantojen tuntumassa. Kevään edistyessä rantavyöhykkeen sulapaikat laajentuvat entisestään kun aurinko lämmittää lumetonta rantaa tehokkaammin kuin järven jäätä.

Ilmoitetut jäänpaksuudet eivät milloinkaan kerro kyseisen järven koko jäätilannetta, vaan pelkästään yhden tutkimuskohteen tuloksen. Mittauspaikat ovat korkeintaan 100 metrin etäisyydellä rannasta, eivätkä näin ollen kuvaa selkävesien jäätilannetta. Mittauskohteet eivät myöskään sijaitse salmissa eivätkä virtaavissa paikoissa. Niitä tulee kulkiessa välttää.

Kuntavaalien ennakkoäänestys on käynnissä

Uutiset
  • ennakko.jpg

Kunnallisvaalien ennakkoäänestys alkoi Anttolassa heti aamuyhdeksältä äänestyspaikan avauduttua.
Kuvassa vaalivirkailijat Kaija Kolehmainen ja
Eija Parkkinen tarkistavat Anni-Riitta Niemen äänestyspapereita. Raimo
Pulkkinen odottaa taaempana omaa äänestysvuoroaan.

Essote yhdistää Anttolan terveyspalvelut palvelukeskukseen

Uutiset

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote) yhdistää kaikki Anttolan terveyspalvelunsa palvelukeskukseen. Anttola-talon kaikki tilat vapautuvat kesällä Mikkelin kaupungin käyttöön.
”Yhdistämisestä tulee moninkertainen hyöty. Asiakkaamme saavat sosiaali- ja terveyspalvelut jatkossa hyvinvointiaseman ajatuksen mukaisesti samasta pisteestä. Kaupunki saa puolestaan tarvitsemansa koulutilat”, kertoo Essoten johtaja Risto Kortelainen.

Mikkelin sivistyspalveluissa on pitkään pohdittu Anttola-talon käyttöä koulutiloina, koska kaupunki suunnittelee uuden koulun rakentamista alueelle. Koulun tiloja on jo nyt Anttola-talossa ja uudisrakentamisen laajuus riippuu siitä, kuinka paljon tiloja voidaan saada sieltä koulun käyttöön.
”Nyt on erinomainen paikka pohtia olemassa olevien tilojen käyttöä ja muunneltavuutta koulun käyttöön”, sanoo Mikkelin sivistystoimenjohtaja Virpi Siekkinen. Hammashoidon palvelut siirtyvät samassa yhteydessä Anttolasta Mikkeliin.
”Alle 18-vuotiaiden suun ja hampaiden terveystarkastukset hoidetaan lähipalveluna tuomalla kannettava hoitoyksikkö joko koululle tai muihin terveyspalvelujen tiloihin Anttolan palvelukeskukseen”, kertoo Essoten Suun terveydenhuoltopalvelujen päällikköTarja Rutkiewicz.
”Muutoksia aletaan nyt suunnitella ja ne tapahtuvat kesällä”, kertoo Essoten sisällä toiminnot vastaanottavan palvelualueen, vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Niina Kaukonen.

Anttolalaisten kuntavaaliehdokkaiden näkemyksiä: PERUSSUOMALAISET

Uutiset

Anttolalaisilta ehdokkailta kysyttiin seuraavat kysymykset:
-Mitkä ovat tärkeimmät vaaliteemasi?
-Mitä asioita Anttolassa pitäisi mielestäsi viedä eteenpäin? Entä koko Mikkelissä?

Anttolaan on tässä luettu mukaan myös Väänälä, joka sijaitsee Anttolan välittömässä läheisyydessä ja kuuluu Anttolan yhtenäiskoulun oppilasalueeseen.

Tässä perussuomalaisten ehdokkaiden vastaukset. Lue myös SDP:n, kokoomuksen ja keskustan ehdokkaiden vastaukset.

JAAKKO KORHONEN

”Mikkelin talous on tasapainotettava ilman merkittäviä veronkorotuksia. Peruspalvelut on säilytettävä koko Mikkelin alueella ja ennaltaehkäiseviä palveluja lisättävä, jotta sairastavuutta saadaan vähennettyä ja vanhusten kotihoidon laatua parannettua. Työttömyyttä on saatava vähennettyä oppisopimuskoulutuksen ja työharjoittelujen ja -kokeilujen kautta, kaupungin tulee myös olla asiassa aktiivinen.
Peruskoulun ja kirjaston palvelut turvattava mm. Anttolassa. Anttolaan tulee rakentaa riittävän kokoinen yhtenäiskoulu. Sisäilmaongelmainen liikuntahalli tulee purkaa ja tilalle rakentaa uusi. Terveyskeskuspalvelut Anttola-talolla tulee olla saatavissa vähintään nykyisessä laajuudessa. Anttolan aluejohtokunnan tulee terävöittää toimintaansa ja pureutua jatkossa alueen elinvoimatekijöihin sekä monipuolisiin, asumisen laatua edistäviin palveluihin.”

RAIMO HEINÄNEN

”Mikkelin talous on saatettava tasapainoon ilman merkittäviä veronkorotuksia ja velan kasvu taitettava laskuun puolittuvassa kuntataloudessa. Hallintohenkilöstön määrää vähentämällä sekä digitaalisten palvelujen määrää lisäämällä. Henkilöstön johtamis- ja ohjaamistapojen parannuksilla sekä terveen työympäristön saattamisella henkilöstölle käyttöön, saadaan suuri sairaspoissaolojen määrä laskuun. Kustannussäästö on miljoonia euroja.

Lakisääteiset peruspalvelut säilytettävä koko Mikkelin alueella ja ennaltaehkäiseviä palveluja lisättävä asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin sekä vanhusten kotona asumisen turvaamiseksi. On turvattava kaavoituksen ja elinkeinopalvelujen ohjauksella ja tuella perustettavien ja toimivien yritysten toiminta ja kasvumahdollisuudet. Maakunnan strategian mukaisia metsä-, vesi- ja ruoka-alojen yritystoiminnan edellytyksiä ja verkostoitumista tulee edistää koko Saimaan alueella. Vapaa-ajan asukkaiden ja matkailijoiden palveluja tulee lisätä sekä Anttolan palvelujen että sataman antamien mahdollisuuksien osalta.

Haluan että Graniittitalo säilyy Mikkelin omistuksessa kulttuurin ja mikkeliläisten käytössä. Ehdotuksestani teknisessä jaoksessa äänestettiin, ehdotukseni voitti ja graniittitalo säilyi ainakin toistaiseksi mikkeliläisillä.
Tekemäni ehdotuksen pohjalta Soinin päätöksellä Mikkeli – Juva tien rakentamiseen osallistumiseen tullee alueellisilla yrityksillä olla edellytykset osallistua urakoiden, pilkkomisen ja yritysten yhteistyön kautta. Tulen ajamaan sitä maakunnan yhtesityöryhmän kautta.
Olen ollut ajamassa jo 10 vuotta lähi- ja luomuruuan myynti- ja markkinointiyksikön rakentamista Mikkeliin 5-tien tuntumaan Kenkäveron risteysalueelle. Yksikkö takaisi alueellisen tuotannon- ja myynnin jalostuksen lisäämisen joka vastaavasti tukisi maaseudun hyvinvointia ja työpaikkoja.
Oikoradan saattaminen Lahdesta – Mikkeliin matka-aika reillut puolitoista tuntia jolloin MIkkeli olisi pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueella ja kehitysmahdollisuudet mittavat myös vapaa-ajan asuntojen käyttäjien taholta.

Olen esittänyt ja kannatan kahden asuinkunnan mallia, jolloin osa verosta maksettaisiin vapaa-ajan kuntaan. Sillä taattaisiin maaseudun kehitys erityisesti Mikkelissä, jossa on paljon vapaa-ajan asuntoja.
Anttolassa tulee uusi yhtenäiskoulu rakentaa riittävän tilavaksi opetuksen käyttöön. Anttola-taloon tulee jatkossakin varata tilat lääkärien vastaanotolle ja kouluterveydenhoidolle ja ne tulee säilyttää. Joukkoliikenne tulee jatkossakin turvata kaupungin tuella. Liikuntahalli tulee myös purkaa ilmaongelmien takia, tilalle tulee rakentaa uusi tarpeen mukainen. Kauppapalvelujen laajentaminen ja monipuolistaminen tulee saattaa päätökseen. Anttolan aluejohtokunnan alueeseen tulee liittää ainakin seuraavat alueet: Väänälä ja Parkkila, mahdollisesti Heinälahti.”

1 2 3 22
Mene Ylös