Apteekkipalvelut palaavat Hurissaloon

Hurissalon apteekin palvelupiste avataan perjantaina 21.10.2016 klo 14.00 avataan uusi . Palvelupiste toimii Mikkelin Ensimmäisen apteekin alaisuudessa.

Apteekkipalveluja on ollut Hurissalossa 1950-luvun alusta alkaen. Tuolloinen lääkekaappi toimi Anttolan apteekin alaisuudessa hoitajanaan Hanna Tukiainen. Hannan poismenon jälkeen, 1970-luvun puolivälissä, apteekkipalvelut siirtyivät silloisen postikonttorin tiloihin osoitteeseen Hurissalontie 188. Tässä osoitteessa ne ehtivät toimimaan noin kaksi vuotta, minkä jälkeen ne päättyivät. Nyt apteekki-palvelut palaavat Hurissaloon yli 30 vuoden tauon jälkeen.

Uusi palvelupiste sijaitsee Hurissalon Salessa ja palvelee Salen palveluaikojen mukaisesti viikon jokaisena päivänä, keskikesällä jopa klo 6 – 24. Palvelupisteestä saa reseptivapaita lääkkeitä ja tilauksesta kaikkia reseptilääkkeitä.

Teräväpiirtotelevisiot yleistyvät hitaasti antenniverkkotalouksissa

Teräväpiirto- eli HD-lähetykset mahdollistava televisio tai digiboksi on tuoreimman selvityksen mukaan vasta 39 prosentilla kotitalouksista, joissa TV-ohjelmia on mahdollista vastaanottaa vain antenniverkon kautta. Toukokuussa vastaava osuus oli 37 prosenttia.

Kaikista TV-talouksista 67 prosentilla on vähintään yksi vastaanotin, jolla teräväpiirtolähetysten vastaanottaminen on mahdollista. Tähän sisältyvät niin kaapeli-, antenni-, satelliitti- kuin IPTV-vastaanottokin.

Antenniverkon uusi lähetystekniikka edellyttää vastaanottimilta DVB-T2-viritintä
Television antenniverkossa siirrytään kokonaan DVB-T2-lähetystekniikkaan 31.3.2020. Uusi lähetystekniikka mahdollistaa teräväpiirto-ohjelmistojen tarjonnan tai vaihtoehtoisesti useampien perustasoisten kanavien lähettämisen. Maksu-tv-kanavat siirtyvät DVB-T2-lähetyksiin jo aiemmin.

Uuden lähetystekniikan mukaisten ohjelmistojen katselu edellyttää kuluttajilta DVB-T2-virittimellä varustettua televisiota tai digiboksia. Vähittäismyyntiliikkeissä on edelleen myynnissä kuluttajille antenniverkkoon tarkoitettuja televisioita, joista DVB-T2-viritin puuttuu. Kaupan myyntitilastoja laativan GfK:n mukaan elokuussa myydyistä televisiovastaanottimista 10 prosentista ja digibokseista kahdesta prosentista puuttui DVB-T2-viritin. Myyjien velvollisuus on kertoa myyntitilanteessa, voiko vastaanottimella katsoa tv-lähetyksiä myös lähetystekniikan muutoksen jälkeen.

Antenna Ready HD -merkintä kertoo, että vastaanotin on testattu Suomessa ja että sillä voi katsoa antenniverkon televisiolähetyksiä niin perus- kuin teräväpiirtotasoisena. Luettelo testatuista vastaanottimista löytyy osoitteesta: www.testatutlaitteet.fi

Kaapeli-, satelliitti- ja IPTV-lähetystekniikkaan ei ole tulossa muutoksia.

Selvityksen taustaa
Viestintävirasto ja liikenne- ja viestintäministeriö teettivät selvityksen lokakuun alussa Finnpanelin TV-mittaripaneeliin kuuluvissa talouksissa. Paneelissa on noin 1 100 taloutta, jotka edustavat Manner-Suomen kotitalouksia. Kesämökeillä olevat vastaanottimet rajattiin selvityksen ulkopuolelle

Saimaan pinta +18 cm ajankohdan keskitason yläpuolella (Etelä-Savo)

Vuoksen vesistöalueella sateet ovat viime viikkoina jääneet vähäisiksi, joten valunta ja jokien virtaamat ovat pienentyneet. Vedenpinta oli Saimaalla lokakuun 4. päivänä Lappeenrannan Lauritsalan asteikossa NN + 76.06 m. Saimaan pinta on tällä hetkellä +18 cm ajankohdan keskitason yläpuolella. Vedenkorkeus on laskenut 15 cm syyskuun aikana. Laskun ennustetaan jatkuvan ja vedenkorkeus lähestyy ajankohdan keskitasoa marraskuun lopulla. Ennusteen mukaan vedenkorkeus laskee 5-25 cm marraskuun puoliväliin mennessä. Koska vedenkorkeus on syksyllä tyypillisesti laskussa, Saimaan vedenkorkeus pysyy laskusta huolimatta hieman ajankohdan keskitason yläpuolella.

Heinäveden Kermajärven pinta (NN + 79.93 m) on +10 cm ajankohdan keskiarvon yläpuolella. Säännöstellyistä järvistä Juojärvi Heinävedellä (NN + 100.91 m) on tällä hetkellä +3 cm keskimääräistä ylempänä.

Mäntyharjun reitillä järvien vedenkorkeudet ovat pääosin hienoisessa laskussa. Kyyveden pinta (NN + 100.28) on -10 cm tavanomaista alempana ja loivassa laskusuunnassa. Puulan vedenkorkeus (NN + 94.48) on tällä hetkellä -3 cm ajankohdan keskitason alapuolella. Järven vedenpinnan ennustetaan pysyvän suurin piirtein nykyisellä tasolla tai laskevan maksimissaan n. 5 cm lokakuun loppuun mennessä riippuen sateista ja juoksutuspäätöksistä.

Pohjaveden pinnankorkeudet vaihtelevat tällä hetkellä Etelä-Savossa alueellisesti ollen paikoin jopa -20 cm keskimääräistä alempana ja paikoin +15 cm ylempänä. Pohjaveden pinnat ovat tällä hetkellä laskusuunnassa. Kaivovedenkorkeuksissa lasku on selkeämpää johtuen syyskuun vähäisistä sateista.

Järvivedet ovat viilentyneet ja ajankohdan keskitason tuntumassa. Maakunnan suuremmissa järvissä pintaveden lämpötila on tällä hetkellä 8,5 – 10 astetta.

Kesäinen sää jatkui syyskuussa

Syyskuu oli Suomessa kahdeksatta kertaa peräkkäin tavanomaista lämpimämpi.

Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan syyskuu oli 1-2 astetta, Luoteis-Lapissa jopa 2-4 astetta tavanomaista lämpimämpi. Vuosi sitten syyskuu oli jopa hieman tämänvuotista lämpimämpi. Syyskuun ylin lämpötila oli Helsingin Kumpulassa 7. päivänä mitattu 23,2 astetta ja alin lämpötila oli Sallan Naruskassa 18. päivänä mitattu -5,3 astetta. Kesäinen sää jatkui pitkin syyskuuta, sillä viimeinen +20 asteen ylitys oli kuukauden 15. päivänä ja vielä 27. päivänä lämpötila kohosi Oulua myöten yli 17 asteeseen.

Tavanomaiseen verrattuna syyskuussa satoi eniten Lapissa, jossa 50 – 80 millimetrin sademäärät olivat noin puolitoistakertaisia pitkän ajan keskiarvoon nähden. Muualla maassa sademäärät jäivät pääosin kolmasosan alle tavanomaisista lukemista. Maan lounaisosassa sademäärä jäi paikoin harvinaisen pieneksi eli vastaava toistuu keskimäärin kerran 10 vuodessa. Eniten syyskuussa satoi Virolahden Koivuniemessä 100,6 mm ja vähiten Utön saarella 8,8 mm. Suurin vuorokauden sademäärä oli Espoon Tapiolassa 3. päivänä mitattu 60,1 mm.

Syyskuun sademäärät eivät kerro koko totuutta syyskuun sateisuudesta, sillä sadepäiviä oli maan etelä- ja länsiosassa paikoin poikkeuksellisen vähän. Esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentoasemalla sadepäiviä oli vain neljä, kun tyypillisesti niitä on noin 16.

Käänne valoisampaan Etelä-Savon alueen kehitysnäkymissä

Etelä-Savossa yritysten suhdannenäkymät ovat kuluvan vuoden aikana kääntyneet positiivisemmiksi ja alueen pk-yri­tykset arvioivat näkymien paranevan seuraavan vuoden kuluessa. Myös aluekehityksen asiantuntijoiden arvioiden mukaan käänne positiivisempaan suuntaan on tapahtunut kevään aikana niin elinkeinoelämän kehityksen kuin työllisyydenkin suhteen ja näkymät ensi vuoden kevääseen ja syksyyn näyttävät positiivisilta.

Teollisuuden liikevaihdon kehitys on eteläsavolaisissa yrityksissä ollut keskimääräistä parempaa. Teknologiateolli­suuden tilaukset koskien mm. biotalouden investointeja ovat aikaan­saaneet vireyttä alueelle. Met­säteolli­suuden kehitys on jatkunut myönteisenä. Kaupassa ja palvelualoilla kehitys näyttää tällä hetkellä myönteisemmältä kuin viime vuo­sina. Ns. kivijalkakaupat ovat kuitenkin vaikeuksissa verkkokaupan ja suurempien kauppaliikkeiden puristuksissa. Matkailuala suhtautuu tulevaisuuteen positiivisesti. Nostetta matkailuun ovat tuoneet uudet vetovoimaiset matkailu­kohteet, luontomatkailuaktiviteetit ja lähiruoka. Venäläisten matkailijoiden vähenemistä on pystytty korvaamaan muualta tulleilla matkailijoilla. Rakentami­nen on kuitenkin ollut ala­maissa jo pitkään ja etenkin asuntorakentaminen on vähäistä. Myönteisenä kehi­tyksen kannalta kuitenkin nähdään Etelä-Savoon lähivuosina kohdistuvat valtion noin 200 milj. euron liiken­neinvestoinnit.

Maatalouden ennakollisten kannattavuustulosten mukaan vuosi 2015 oli heikko eikä toimintaympä­ristössä ole ilmennyt sellaisia tekijöitä, jotka kään­täisivät kannattavuuden nousuun kulu­vana vuonna tai edes ensi vuoden alkupuoliskollakaan. Elintarviketeollisuuden liikevaihdossa ja viennissä on kuitenkin tapahtunut kasvua ja uusia suunnitelmia on vireillä.

Kehittämisrahoituksen kysyntä on hyvä jatkoa ajatellen – investoinnit vielä odottavat
ELY-keskuksen yritysrahoitukselle on ollut runsaasti kysyntää alkuvuoden aikana. Kehittämisrahoitusta on haettu yli 12 milj. euroa – rahoitusta hakevat etenkin elintarviketeollisuus, teknologiateollisuus ja matkailu. Yritykset ovat hyödyntäneet Team Finland palveluita ja kansainvälistymiseen liittyvät selvityshankkeet ovat lisääntyneet yrityksissä. Keväällä Tekesin ja ELY-keskuksen yhteistyönä käynnistetty Vientiä tuplasti –kampanja on tavoittanut merkittävästä viennin kasvusta kiinnostuneita yrityksiä yhteistyöhön. Myös Finnvera Oyj:n rahoituskysyntä ja myöntäminen ovat olleet Etelä-Savossa vuoden alkupuolella varsin hyvällä tasolla, investoinnit ovat kuitenkin edelleen alhaisella tasolla. Uusia yrityksiä on syntynyt Etelä-Savoon vuoden alkupuolella hiukan edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän.

Työllisyys paranemaan päin
Vuodesta 2011 lähtien kasvanut työt­tömyys näyttäisi olevan tällä hetkellä taittumassa. Pitkäaikaistyöttö­mien määrä on kuitenkin edelleen jat­kanut kasvuaan. Työttömyyden arvioidaan kuitenkin kääntyvän laskuun ja työttömien määrän vähenevän seuraavan puolen vuoden ja vuoden sisällä nykyisestä.

Laajentuneet aukioloajat kasvattivat Osuuskauppa Suur-Savon myyntiä

Osuuskauppa Suur-Savon liikevaihto tammi-elokuussa 2016 oli lähes 235 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 2,8 miljoonaa euroa. Konsernin toiminnan tulos oli edellisen vuoden tasolla. Asiakasomistajien määrä osuuskaupan 100-vuotisjuhlavuonna on lisääntynyt lähes tuhannella.

Osuuskaupan toimialoilla vaihteleva kehitys
Osuuskauppa Suur-Savon liikevaihto kasvoi päivittäis- ja käyttötavarakaupassa sekä autokaupassa. Kehitykseen vaikutti päivittäis- ja käyttötavarakaupassa laajentuneet aukioloajat ja autokaupassa Nissanin merkkieduksen positiivinen vaikutus sekä Toyotan ja Mercedeksen uudet mallistot. Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan myyntiä pienensi alhainen polttoaineiden markkinahintataso. Matkailu- ja ravitsemiskaupan kehitys oli kaksijakoista. Original Sokos Hotel Vaakunan uudistus on kasvattanut liikevaihtoa ja toisaalta ravintola Pruuvi oli alkuvuodesta suljettuna remontin ajan.
Osuuskauppa Suur-Savon alkuvuoden tulos oli 5,8 miljoonaa euroa. Se on lähes edellisen vuoden tasoa vaikka tulosta rasittavat merkittävät panostukset juhlavuoden tuotteisiin ja tapahtumiin. Myös maltilliset investoinnit verkostoon on tehty riittävästi ennakoiden sekä suhdanteet huomioiden. Rahat halpuuttamisen jatkamiseen on otettu oman toiminnan tehostamisen kautta. Toiminnan tehostaminen on koskenut kaikkia toimialoja ja kustannussäästöohjelma jatkuu ensi vuonna.

Osuuskauppa työllisti merkittävästi nuoria
Elokuun lopussa Osuuskauppa Suur-Savo työllisti yhteensä 1 325 henkilöä. Aukioloaikojen vapautuminen on lisännyt osa-aikaisten määrää ja tunteja. Kesätyöntekijöitä sekä Tutustu työelämään ja tienaa -harjoittelijoita oli noin 800.

Omistajien määrä kasvussa
Asiakasomistajien määrä on kasvanut alkuvuoden aikana 979 jäsenellä. Elokuun lopussa asiakasomistajia oli 66 159, mikä on 77 % toimialueen kaikista talouksista.

Asiakasomistajille maksettiin bonusta, maksutapaetua, ylijäämänpalautusta ja osuusmaksun korkoa alkuvuonna yhteensä 9,6 miljoonaa euroa. Toukokuussa maksetun ylijäämänpalautuksen ja osuusmaksun koron osuus tästä summasta oli 1,8 miljoonaa euroa.

Tiekunta tai liittymäluvan haltija vastaa yksityistieliittymän näkemän ja rumpujen kunnossapidosta

Puutteellinen näkemä on liikenneturvallisuusriski
ELY-keskus muistuttaa tiekuntia ja liittymäluvan haltijoita, että yksityistien liittymästä on oltava esteetön näkemä maantielle ympäri vuoden. Kesällä vesakot on raivattava ja korkea heinäkasvillisuus niitettävä. Talvella puolestaan liittymien näkemäesteiksi kasautuvia lumivalleja on madallettava. Liittymän näkemien kunnossapidosta vastaa yksityistien tiekunta tai liittymäluvan haltija. Puutteelliset näkemät aiheuttavat liikenneturvallisuusriskin etenkin loppukesällä, jolloin kasvillisuus on runsasta. Erityisen tärkeää on, että näkemät ovat kunnossa syksyisin koulujen alkaessa, jolloin liikkeellä on paljon pieniä koululaisia.

Yksityistieliittymien rummut on pidettävä kunnossa
Liittymän haltijan tulee tarkistaa, että rummun päät ovat näkyvissä eikä maa-ainesta tai roskia ole kertynyt estämään vesien virtaamista rummussa. Liettynyt rumpu tulee puhdistaa. Liettymistä voi estää tekemällä rummun päihin lietepesät.

Rummun pitää toimia myös talvella, jolloin rumpujen jäätyminen voi aiheuttaa omat haasteensa. Jos rumpu jäätyy ja sulamisvedet eivät pääse virtaamaan eteenpäin, vedet valuvat tielle. Yön aikana tien pinnalle valunut vesi jäätyy ja syntyy ns. paannejäätä. Tielläliikkujille tällaiset äkillisesti esiintyvät jäiset kohdat aiheuttavat onnettomuusriskin. Liittymän haltijan vastuulla on jäätyneen rummun avaus.

Rumpujen jäätymisriskiä pienennetään rakennusvaiheessa siten, että rumpu rakennetaan riittävän kokoiseksi ja riittävään kaltevuuteen. Kaltevasta rummusta vesi kulkeutuu pois eikä muodosta rumpuun jäätä. Jos rummun kaltevuutta ei ole mahdollista korjata, voidaan ongelmapaikoissa asentaa syksyllä rumpuun päistään tulpattu letku, johon johdetaan kuumaa vettä tai höyryä. Lyhytaikaisten kevättulvien aiheuttamien vahinkojen torjuntaan voidaan käyttää halkaisijaltaan 200…300 mm tulvaputkea, joka sijoitetaan vanhaa rumpua ylemmäksi. Syksyllä ennen lumen satamista voi rumpujen päät suojata havuilla tai eristelevyllä.

Jos maantien varressa oleva rumpu on jäätynyt ja sulamisvesiä on paljon liikkeellä eikä rumpua saada omin konstein vetämään, voi rummun omistaja olla yhteydessä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY-keskus). ELY-keskuksen kautta voi tiedustella aukaisuun soveltuvan kaluston tilaamista paikalle. Sama pätee tilanteessa, jossa rumpuun on kulkeutunut runsaasti sen toimimista estävää lietettä. Toimenpiteistä aiheutuneista kustannuksista vastaa liittymän haltija.

Järvet paikoin normaalia korkeammalla Lapissa ja Järvi-Suomessa

Heinäkuun alkupuolen runsaat sateet hidastivat järvien vedenpintojen laskua ja paikoin myös nostivat järvien vedenkorkeuksia muutamia kymmeniä senttejä Vuoksen vesistössä. Tällä hetkellä vedenkorkeudet ovat pääosin laskussa, vaikka etenkin vesistön pohjoisosissa myös heinäkuun lopussa tuli rankkasateita.

Saimaan vedenkorkeus on noin 25 cm ajankohdan mediaanitason yläpuolella, mutta kääntynyt hiljalleen laskuun vähäsateisemman jakson vuoksi. Ennusteen mukaan Saimaan vedenkorkeus laskee elokuun loppuun mennessä todennäköisesti 5-15 cm. Laskusta huolimatta Saimaan vedenkorkeus pysynee keskimääräistä korkeammalla aínakin lokakuuhun asti.

Myös Pielisen vedenkorkeuden lasku hidastui hieman sateiden myötä. Vedenkorkeus on tällä hetkellä kuitenkin lähellä ajankohdan keskitasoa. Ennusteen mukaan Pielisen vedenkorkeus laskee elokuun loppuun mennessä 5-10 cm nykytasoltaan.

Kallaveden vedenkorkeus nousi sateiden vaikutuksesta noin 20 cm ja on nyt 15 cm ajankohdan keskitason yläpuolella. Vedenkorkeus on hitaassa laskussa, mutta pysyy ennusteen mukaan koko loppukesän tavallista korkeammalla.

Useimpien säännösteltyjen järvien pinnat vesistöalueella ovat ajankohdalle tyypillisillä tasoilla tai hieman sitä korkeammalla. Sateiden myötä myös aiemmin kesällä keskimääräistä alempana olleet Höytiäinen ja Karjalan Pyhäjärvi ovat nousseet vuodenaikaan nähden keskimääräisille tasoille.

Myös Kaakkois-Suomen pienillä vesistöalueilla heinäkuun alun runsaat sateet nostivat jokien virtaamia. Heinäkuun lopun rankkasateet nostavat etenkin Jänisjoen vesistöalueella järvien vedenkorkeuksia.

Syksyn hirviluvat myönnetty Etelä-Savossa

Suomen riistakeskus on myöntänyt tulevan syksyn hirvenmetsästykseen Etelä-Savon alueelle 3306 pyyntilupaa. Lupamäärä nousi 79:llä edellisvuodesta. Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa aikuisen hirven tai kaksi vasaa. Myönnetyillä luvilla on mahdollista kaataa yli 4200 hirveä. Osa luvista on niin sanotuissa lupapankeissa, joita käytetään luvansaajien harkinnan mukaan. Pankkiluvat suunnataan tarvittaessa syksyllä havaittuihin hirvitihentymiin tai vahinkoherkille alueille.

Pyyntilupamäärä perustuu Etelä-Savon alueellisen riistaneuvoston vuosille 2015-2017 asettamiin hirvitalousaluekohtaisiin tiheystavoitteisiin. Etelä-Savossa on neljä hirvitalousaluetta: ES 1, PS-ES, ES-KaS ja ES-KS-EH. Kolmen eteläisimmän alueen tiheystavoitteena on 2,5-3,0 hirveä / 1000 ha suhteutettuna kokonaismaapinta-alaan. Pohjois-Savon puolelle yltävällä hirvitalousalueella vastaava tavoite on 2,5 – 3,5 hirveä. Tiheystavoitteen saavuttamiseksi PS-ES:n ja KS-ES-EH:n hirvitalousalueilla on tarpeen leikata kantaa eli kaataa hirviä kannan tuottoa enemmän. ES1 ja ES-KaS hirvitalousalueilla pyritään säilyttämään nykyisen tasoinen hirvikanta eli metsästetään tuoton verran.

Metsästyksen laadullisena tavoitteena on edelleen hirvikannan lehmä-sonnisuhteen korjaaminen nykytilannetta luonnonmukaisemmalle tasolle. Naaraspainoitteisella saaliilla pyritään muuttamaan sukupuolisuhde 1,5 lehmään yhtä sonnia kohden.

Viime syksynä hirvenmetsästys sujui määrä- ja naarassuositusten mukaisesti. Etelä-Savon alueella ammuttiin 3 583 hirveä ja aikuisten naaraiden osuus on 51 %. Metsästäjien arvion mukaan metsiin jäi 4 500 eläimen talvikanta.

Hirvien aiheuttamat vahingot ovat pysyneet Etelä-Savossa kohtuullisella tasolla. Vuonna 2015 hirvikolareita oli 152 ja metsävahinkoja korvattiin noin 21 000 eurolla.

Sateet hidastaneet vedenpintojen laskua

Etelä-Savossa aikainen kevät ja vähäsateinen alkukesä laskivat järvien vedenpinnat keskimääräistä alemmaksi. Heinäkuun alkupäivien sateet ovat hidastaneet vedenpintojen laskua. Saimaan pinta (NN + 76.28 m) on tällä hetkellä +34 cm ajankohdan keskitason yläpuolella. Viime päivien sateet ovat nostaneet Saimaan pintaa muutamilla senteillä. Ennusteen mukaan laskua kertyy heinäkuun loppuun mennessä todennäköisimmin 5-15 cm, sademääristä riippuen. Saimaan vedenkorkeus pysyy ainakin elokuulle saakka keskimääräistä korkeammalla.

Mäntyharjun reitin latvajärvien vedenpinnat ovat monin paikoin ajankohdan keskiarvon alapuolella, mutta niissä vedenpintojen lasku on pysähtynyt. Kyyveden vedenpinta on -7 cm tavanomaista alempana. Viime päivien sateet ovat nostaneet vedenpintaa muutamilla senteillä, mutta vedenpinta todennäköisesti laskee nykyisestä maksimissaan 15 cm heinäkuun aikana. Puulan vedenkorkeus on -8 cm ajankohdan keskiarvoa alempana. Vedenpinta on ollut hitaassa laskusuunnassa, mutta viime päivinä vedenpinta on noussut muutamalla sentillä. Järven vedenpinnan ennustetaan pysyvän suurin piirtein nykyisellä tasolla tai laskevan muutamilla senteillä heinäkuun loppuun mennessä.

Pohjaveden pinnat ovat maakunnassa ajankohdan keskitason tuntumassa. Sateet ovat hidastaneet vedenpintojen laskua.

Järvivedet viilentyneet

Järvivedet ovat viime päivinä viilentyneet. Maakunnan suuremmissa järvissä pintaveden lämpötila on tällä hetkellä noin 18 astetta.